Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2023 W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, W...

Reklama
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2023 W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB
Nabór od 08.12.2022 do 29.12.2022 14:00
Gmina Sieraków
Łączny budżet 440 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 440 tys. PLN
Seniorzy
Gmina Sieraków, Gmina Sieraków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2023 W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB.

GMINA SIERAKÓW

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2023 W ZAKRESIE

POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI
ŻYCIOWEJ
ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB

1. Nazwa zadania publicznego

UDZIELENIE OSOBOM UPRAWNIONYM POSIŁKU W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

Przewidywana kwota dotacji na realizację zadania w 2022 roku wynosi 200.000,00 zł

Wysokość udzielonych dotacji w roku 2022 na realizację zadań z ww. zakresu wyniosła 199.999,92 zł

Wysokość udzielonych dotacji w roku 2021 na realizację zadań z ww. zakresu wyniosła 199.999,92 zł

 

2. Nazwa zadania publicznego

PROWADZENIE DZIENNEGO DOMU SENIOR+ W SIERAKOWIE

Przewidywana kwota dotacji na realizację zadania w 2022 roku wynosi 240.000,00 zł

Wysokość udzielonych dotacji w roku 2022 na realizację zadań z ww. zakresu wyniosła 240.000,00 zł

Wysokość udzielonych dotacji w roku 2021 na realizację zadań z ww. zakresu wyniosła 273.000,00 zł

Zadanie będzie DOFINANSOWANE ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.

 

Pełna treść ogłoszenia dostępna pod adresem https://bip.sierakow.pl/dokumenty/1089

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama