Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Realizacja programu osłonowego pn.: „Autobus dla bezdomnych i potrzebujących"

Reklama
Nabór od 08.12.2022 do 29.12.2022 23:59
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Łączny budżet 59 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Dotacje do 59 tys. PLN
Osoby w kryzysie bezdomności
Urząd Miasta Łodzi, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja programu osłonowego pn.: „Autobus dla bezdomnych i potrzebujących".

Cel zadania: dostarczanie beneficjentom zadania codziennie w godzinach nocnych gorącego posiłku, niezbędnej odzieży i obuwia odpowiedniego do pory roku, zapewnienie podstawowej opieki pielęgniarskiej, zapewnienie darmowego dowozu do miejsc noclegowych na terenie Miasta Łodzi oraz innych miejsc do tego przeznaczonych.

Termin realizacji: od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. (z zastrzeżeniem okresowej realizacji programu, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 15 marca oraz od dnia 1 grudnia do dnia 31 grudnia).

Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2023 r. – do 59.000,00 zł.

Przewidywana wysokość środków finansowych w 2023 r. na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie Miasta Łodzi innej kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.

Dopuszczalne rezultaty zadania: zminimalizowanie zagrożenia zamarznięcia i wygłodzenia osób bezdomnych i potrzebujących.

 

Szczegółowy opis zadania:

Zadanie będzie realizowane poprzez realizację programu osłonowego, wynikającego z rozeznanych potrzeb, w formie organizacji trasy autobusu oferującego bezdomnym i potrzebującym wsparcie w postaci gorącego posiłku, niezbędnej odzieży i obuwia odpowiednich do pory roku, zapewnienia podstawowej opieki pielęgniarskiej, zapewnienia darmowego dowozu do miejsc noclegowych na terenie Miasta Łodzi oraz innych miejsc do tego przeznaczonych.

Oferent zobowiązany jest w części III oferty (pkt 3 - „Miejsce realizacji zadania”) wskazać:

  1. przebieg trasy autobusu z podaniem dokładnej lokalizacji postojów na wydanie posiłków;
  2. planowany rozkład godzinowy (początek i koniec trasy);
  3. planowane lokalizacje miejsc noclegowych (także tych znajdujących się poza podstawową trasą), do których  autobus może dowieźć osoby potrzebujące.

 

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są zobowiązane realizować zadanie, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama