Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Zwiększenie dostępności pomocy w formie dożywiania dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin...

Reklama
Zwiększenie dostępności pomocy w formie dożywiania dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin, w tym: Prowadzenie jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci)
Nabór od 08.12.2022 do 29.12.2022 23:59
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Łączny budżet 742,41 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 742,41 tys. PLN
Rodziny, Osoby uzależnione
Urząd Miasta Łodzi, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zwiększenie dostępności pomocy w formie dożywiania dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin, w tym: Prowadzenie jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci).

Termin realizacji: od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2023 r. – do 742 410,00 zł.

Cena jednostkowa 1 posiłku, w oparciu o środki dotacji wynosi nie więcej niż 10,00 zł (z możliwością zmiany jej wysokości w zależności od możliwości budżetu Miasta).

Przewidywana wysokość środków finansowych w 2023 r. na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie Miasta Łodzi innej kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.

Szczegółowe warunki realizacji zadania:

Głównym celem realizacji działania będzie wydawanie ciepłych posiłków w dni robocze i suchego prowiantu na dni wolne od pracy w jadłodajniach, kuchniach społecznych spełniających zasady zbiorowego żywienia (pozytywna opinia właściwego państwowego inspektora sanitarnego o warunkach higieny w budynku, w którym będzie mieścić się jadłodajnia oraz w najbliższym jego otoczeniu) dla osób uzależnionych/pijących szkodliwie i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci).

Skierowanie osób do jadłodajni, kuchni społecznych następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez upoważnionego pracownika właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Wydziału Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Zadanie realizowane będzie zgodnie z normami dotyczącymi zrównoważonych systemów żywnościowych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama