Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Zwiększenie dostępności pomocy w formie dożywiania dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin...

Reklama
Zwiększenie dostępności pomocy w formie dożywiania dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin, w tym: Organizowanie i prowadzenie banków żywności
Nabór od 08.12.2022 do 29.12.2022 23:59
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 100 tys. PLN
Rodziny, Osoby uzależnione
Urząd Miasta Łodzi, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zwiększenie dostępności pomocy w formie dożywiania dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin, w tym: Organizowanie i prowadzenie banków żywności..

Termin realizacji: od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2023 r. – do 100 000,00 zł.

Przewidywana wysokość środków finansowych w 2023 r. na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie Miasta Łodzi innej kwoty przeznaczonej
na powyższe zadanie.

Szczegółowe warunki realizacji zadania:

Głównym celem realizacji zadania będzie zapewnienie pomocy żywnościowej mieszkańcom Łodzi uzależnionym od alkoholu, poprzez systematyczne pozyskiwanie żywności, jej przechowywanie w magazynach spełniających warunki sanitarne, przekazywanie instytucjom i organizacjom pomocowym działającym w obszarze pomocy społecznej.

W ramach zadania podmiot powinien nieodpłatnie pozyskiwać, gromadzić, magazynować i przekazywać żywność dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Łodzi – osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama