Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 r. z zakresu wspierania i...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa
Nabór od 08.12.2022 do 02.01.2023 15:00
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie
Łączny budżet 48,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci, Osoby z niepełnosprawnościami
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa..

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.

Zadanie nr 1: Wspieranie organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych o zasięgu ponadgminnym

Zadanie nr 2: Upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie powiatowym poprzez organizację współzawodnictwa sportowego szkół, systemu rozgrywek oraz realizację kalendarza szkolnych imprez sportowych. 

Zadanie nr 3: Wspieranie organizacji ważnych i cyklicznych imprez sportowych o zasięgu ponadpowiatowym, promujących powiat i popularyzujących zdrowy styl życia.

Zadanie nr 4: Organizacja rajdów, wycieczek i innych form popularyzujących krajoznawstwo na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, w tym działania edukacyjne z zakresu regionalnego dziedzictwa kulturowego dla mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama