Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród osób z niepełnosprawnościami ”

Reklama
Nabór od 07.12.2022 do 30.12.2022 12:00
Dzielnica Bemowo
Łączny budżet 110 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Bemowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród osób z niepełnosprawnościami ”.
 1. Głównymi beneficjentami zadania są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z niepełnosprawnością, w tym nie mniej niż 50% uczestników ze znacznym stopniem niepełnosprawności - mieszkańcy Warszawy, w szczególności mieszkańcy Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Zadanie obejmuje:

 • organizację pikników, imprez sportowo- rekreacyjnych oraz zawodów sportowych na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy;
 • organizację stacjonarnych zajęć sportowo-rekreacyjnych min. 1 raz w tygodniu dla grupy co najmniej 10 uczestników na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy;
 • organizację wyjazdów sportowo-rekreacyjnych na terenie Polski.

Finansowanie zadania obejmuje w szczególności:

 1. wynagrodzenia brutto obsługi trenersko – instruktorskiej, animatorów sportu osób niepełnosprawnych,
 2. obsługę medyczną,
 3. obsługę techniczną
 4. wynajem obiektów sportowych wraz z zapleczem  sportowo-rekreacyjnym,
 5. zakupu nagród dla uczestników zadania;
 6. ubezpieczenie uczestników zadania;
 7. transport uczestników zadania na wyjazdy sportowo – rekreacyjne,
 8. wyżywienia oraz zakwaterowania uczestników wyjazdów sportowo – rekreacyjne,
 9. promocji zadania,
 10. wynagrodzeń koordynatorów projektów,
 11. zakup nagród (puchary, medale, dyplomy, statuetki),
 12. zakup sprzętu sportowego (w tym odzieży sportowej) niezbędnego do realizacji zadania
 13. obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty finansowane
  z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji,
 14. koszty związane z zapewnieniem dostępności.

Wskaźniki: liczba osób biorących udział w wydarzeniach; liczba osób z niepełnosprawnością biorących udział w wydarzeniach; procentowy udział osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
w organizowanych wydarzeniach; liczba wyjazdów sportowo-rekreacyjnych; liczba osobodni wyjazdów sportowo-rekreacyjnych; liczba osób pozytywnie oceniających poziom integracji społecznej

Finansowanie zadania nie obejmuje w szczególności:

 1. odżywek, leków i medykamentów, odnowy biologicznej;
 2. wynagrodzenia fizykoterapeuty, masażysty, rehabilitanta;
 3. transportu z wyłączeniem wymienionego powyżej.

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę m.in:

 1. doświadczenie w organizacji podobnych zadań,
 2.  dotychczasowa współpraca oferenta z m.st. Warszawa, w tym z Dzielnicą Bemowo
 3. kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania publicznego,
 4. prowadzenie działalności zgodnej z rodzajem zadania wskazanym w ogłoszeniu konkursowym,
 5. prawidłowa kwalifikacja kosztów do poszczególnych kategorii kosztów,
 6. spełnienie obowiązku ubezpieczenia zajęć/imprezy (OC organizatora), o czym oferent powinien poinformować w części VI oferty – Inne informacje – Inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty,
 7. udział wolontariuszy.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama