Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Organizacja imprez prozdrowotnych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych

Reklama
Nabór od 07.12.2022 do 30.12.2022 12:00
Dzielnica Bemowo
Łączny budżet 150 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dorośli, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Bemowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja imprez prozdrowotnych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

Głównymi beneficjentami zadania osobyzamieszkałe na terenie m.st. Warszawy
w szczególności mieszkańcy Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy bez względu na grupę społeczną czy wiekową oraz turyści.

 

Zadanie obejmuje:

 • organizację festynów i pikników promujących zdrowy aktywny tryb życia z uwzględnieniem atrakcji przeznaczonych dla różnych grup wiekowych,
 • organizację biegów, rajdów,
 • organizację wydarzeń mających na celu sprawdzenie sprawności fizycznej,
 • organizację potańcówek dla różnych grup wiekowych.

Finansowanie zadania obejmuje w szczególności:

 1. obsługę medyczną,
 2. obsługę techniczną bezpośrednio związaną z przygotowaniem zadania,
 3. wynajem obiektów, obiektów sportowych wraz z zapleczem  sportowo-rekreacyjnym,
 4. zakupu nagród dla uczestników zadania;
 5. promocji zadania,
 6. wynagrodzeń koordynatorów projektów,
 7. zakup nagród (puchary, medale, dyplomy, statuetki),
 8. zakup sprzętu sportowego (w tym odzieży sportowej) niezbędnego do realizacji zadania
 9. obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty finansowane
  z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji,
 10. koszty związane z zapewnieniem dostępności,
 11. ubezpieczenie OC uczestników projektu.

Finansowanie zadania nie obejmuje w szczególności:

 1. organizacji turniejów w grach zespołowych i indywidualnych,
 2. odżywek, leków i medykamentów, odnowy biologicznej
 3. wynagrodzenia fizjoterapeuty, masażysty, rehabilitantów.

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę m.in:

 1. doświadczenie w organizacji podobnych zadań,
 2.  dotychczasowa współpraca oferenta z m.st. Warszawa, w tym z Dzielnicą Bemowo
 3. kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania publicznego,
 4. prowadzenie działalności zgodnej z rodzajem zadania wskazanym w ogłoszeniu konkursowym,
 5. prawidłowa kwalifikacja kosztów do poszczególnych kategorii kosztów,
 6. spełnienie obowiązku ubezpieczenia zajęć/imprezy (OC organizatora), o czym oferent powinien poinformować w części VI oferty – Inne informacje – Inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty,
 7. udział wolontariuszy.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama