Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 r. z zakresu wspierania osób...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 r. z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych i starszych oraz promocji zdrowia
Nabór od 08.12.2022 do 02.01.2023 15:00
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie
Łączny budżet 21,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy, Osoby z niepełnosprawnościami
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 r. z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych i starszych oraz promocji zdrowia.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 r. z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych i starszych oraz promocji zdrowia.
Zadanie 1: Organizowanie przedsięwzięć mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, chorobami przewlekłymi i/lub starszych
Zadanie 2: Organizowanie lokalnych i regionalnych wydarzeń m.in. spotkań, imprez o charakterze kulturalnym, sportowo-rekreacyjnym i / lub edukacyjnym propagujących prozdrowotny styl życia, wspierających aktywność osób obciążonych chorobami cywilizacyjnymi, osób z niepełnosprawnością i/lub starszych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama