Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Powierzenie realizacji zadania publicznego w 2023 r. z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej –...

Reklama
Powierzenie realizacji zadania publicznego w 2023 r. z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – ROM
Nabór od 07.12.2022 do 10.01.2023 23:59
Biuro Sportu
Łączny budżet 180 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Powierzenie realizacji zadania publicznego w 2023 r. z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – ROM.

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania niżej wymienionego zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Radomia wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

ZadanieWspółzawodnictwo sportowe  szkół „Radomska Olimpiada Młodzieży”

                       

Termin realizacji od  01.02.2023r.  do 31.12.2023 r. lecz nie wcześniej niż od dnia rozstrzygnięcia konkursu i podpisania umowy. Zadanie skierowane jest na organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na wszystkich szczeblach edukacji objętych regulaminem współzawodnictwa Radomskiej Olimpiady Młodzieży umieszczonej na stronie Miasta Radomia w zakładce sport. http://www.radom.pl/page/397,radomska-olimpiada-mlodziezy.html.

W ramach współzawodnictwa sportowego szkół „ROM” uwzględnione będą koszty organizacji zawodów sportowych obejmujące  niżej wymienione dyscypliny i konkurencje w następujących kategoriach wiekowych:

Oddziały przedszkolne Kategoria 5-6 lat

 1. Tor przeszkód, gry i zabawy.

Szkoły podstawowe  Kategoria 7-10 lat (klasa I – III) 

 1. Gry i zabawy dziewczęta i chłopcy. 

Szkoły podstawowe  Kategoria 11 lat (klasa IV)

       1Dwa ognie usportowione dziewcząt i chłopców

Szkoły podstawowe  Kategoria 12 - 13 lat  (klasa V-VI)

 1. Mini koszykówka dziewcząt i chłopców,
 2. Mini piłka ręczna dziewcząt i chłopców
 3. Mini piłka siatkowa dziewcząt i chłopców
 4. Biegi przełajowe (kl. V, VI) – 800 m dla dziewcząt, 1000 m dla chłopców
 5. Sztafetowe biegi przełajowe (kl. V, VI) – 10x800 m dziewcząt i chłopców
 6. Czwórbój LA dziewcząt i chłopców
 7. Tenis stołowy dziewcząt i chłopców
 8. Unihokej dziewcząt i chłopców
 9. Trójbój LA (kl. IV i młodsi) dziewcząt i chłopców
 10. Halowa piłka nożna dziewcząt i chłopców
 11. Halowe mistrzostwa Radomia LA dziewcząt i chłopców
 12. Pływanie (sztafety + indywidualne kl. III, IV, V, VI) dziewcząt i chłopców
 13. Mini piłka nożna dziewcząt i chłopców
 14. Czwartki lekkoatletyczne dziewcząt i chłopców (kl. VI, V, IV i młodsi)
 15. Badminton dziewcząt i chłopców

 

Szkoły podstawowe  Kategoria 14 – 15 lat 

 

 1. Koszykówka dziewcząt i chłopców
 2. Piłka ręczna dziewcząt i chłopców
 3. Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców
 4. Biegi przełajowe 1000 m dziewcząt i 1500 m chłopców
 5. Sztafetowe biegi przełajowe 10x800 m dziewcząt 10x1000 m chłopców
 6. Indywidualna LA kl. VII-VIII dziewcząt i chłopców
 7. Tenis stołowy dziewcząt i chłopców
 8. Dwubój nowoczesny dziewcząt i chłopców
 9. Unihokej dziewcząt i chłopców
 10. Piłka siatkowa plażowa dziewcząt i chłopców
 11. Halowe Mistrzostwa Radomia LA dziewcząt i chłopców
 12. Pływanie (sztafety + indywidualne) dziewcząt i chłopców
 13. Piłka nożna dziewcząt i chłopców
 14. Badminton dziewcząt i chłopców (kl. VII,VIII podstawowa)

 

Szkoły ponadpodstawowe Kategoria 16-20 lat

 1. Biegi sztafetowe dziewcząt i chłopców 10 x 1000 m
 2. Mistrzostwa Radomia w LA dziewcząt i chłopców
 3. Piłka nożna dziewcząt i chłopców
 4. Piłka ręczna dziewcząt i chłopców
 5. Koszykówka dziewcząt i chłopców
 6. Siatkówka dziewcząt i chłopców
 7. Siatkówka plażowa dziewcząt i chłopców
 8. Tenis stołowy turniej indywidualny dziewcząt i chłopców
 9. Trio-basket chłopców
 10. Pływanie dziewcząt chłopców

Wykaz dyscyplin może ulec zmianie po zaakceptowaniu jej przez Zleceniodawcę .

Dotacja na realizację ww. zadania zostanie przeznaczona w szczególności na pokrycie kosztów związanych bezpośrednio z organizacją zawodów w tym: obsługę sędziowską, techniczną, medyczną, zakup sprzętu sportowego, zakup dyplomów, medali i pucharów oraz innych kosztów do akceptacji.

 

Obowiązkowy rezultat zadania:

Liczba uczestniczących placówek oświatowych,  liczba uczestników.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację ww. zadania w 2023 r. wynosi 180 000 zł.
W 2022 r. na ten cel została przeznaczona kwota w wysokości 180 000 zł

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama