Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na organizację współzawodnictwa sportowego szkół oraz realizację programu Kibice Razem w 2023...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na organizację współzawodnictwa sportowego szkół oraz realizację programu Kibice Razem w 2023 roku
Nabór od 06.12.2022 do 27.12.2022 15:29
Departament Kultury, Promocji i Sportu
Łączny budżet 270 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Kultury, Promocji i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na organizację współzawodnictwa sportowego szkół oraz realizację programu Kibice Razem w 2023 roku.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspieraniai upowszechniania kultury fizycznej, połączonych z realizacją Miejskiego programu profilaktyki przeciwalkoholowej w 2023 roku p.n.:

 1. Zadanie nr 1 - Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży z białostockich szkół,
 2. Zadanie nr 2 – Realizacja programu Kibice Razem w Białymstoku,

w formie powierzenia wykonywania zadań publicznych.

 1. Rodzaj zadania:
  1. Zadanie nr 1 będzie realizowane przez jednego oferenta w formie powierzenia organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży z białostockich szkół w 2023 r.,
   w minimum 10 dyscyplinach sportowych oraz uczestniczenie zwycięskich szkół
   w rywalizacji na arenie ogólnopolskiej.
  2. Zadanie nr 2 będzie realizowane przez jednego oferenta w formie programu Kibice Razem przy wsparciu ministerstwa oraz Polskiego Związku Piłki Nożnej, mającego na celu poprawę organizacji bezpieczeństwa podczas imprez sportowych, poprzez budowę struktur dialogu i współpracy ze środowiskiem kibiców piłkarskich. Program zakłada organizację zawodów oraz innych wydarzeń sportowych z udziałem mieszkańców Białegostoku.
  3. Oferent składa ofertę wskazując realizację zadania pierwszego lub drugiego
   z uwzględnieniem wszelkich form jego realizacji.
  4. W przypadku funkcjonowania obostrzeń związanych z epidemią SARS-CoV-2 oferent realizuje zadanie z uwzględnieniem wytycznych, określonych przepisami obowiązującego prawa.
  5. Zadania określone w ust. 1 i 2 powinny być integralną częścią realizowanego przez oferenta Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 - 2025.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama