Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Działalności na rzecz osób w wieku...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym” będącego usługą społeczną określoną w Programie Usług Społecznych Miasta Żyrardowa
Nabór od 06.12.2022 do 27.12.2022 23:59
Centrum Usług Społecznych
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Urząd Miasta w Żyrardowie, Centrum Usług Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym” będącego usługą społeczną określoną w Programie Usług Społecznych Miasta Żyrardowa..

PREZYDENT MIASTA ŻYRARDOWA

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” będących usługą społeczną określoną w Programie Usług Społecznych Miasta Żyrardowa..

Usługi mobilne dla osób o ograniczonej samodzielności - usługi wspierające i doradcze dla osób niesamodzielnych - 60 000,00 zł

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama