Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „Działalności na rzecz wspierania rodziny i...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „Działalności na rzecz wspierania rodziny i pieczy zastępczej" będących usługami społecznymi określonymi w Programie Usług Społecznych Miasta Żyrardowa
Nabór od 06.12.2022 do 27.12.2022 23:59
Centrum Usług Społecznych
Łączny budżet 288 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny
Urząd Miasta w Żyrardowie, Centrum Usług Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „Działalności na rzecz wspierania rodziny i pieczy zastępczej" będących usługami społecznymi określonymi w Programie Usług Społecznych Miasta Żyrardowa..

PREZYDENT MIASTA ŻYRARDOWA

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „Wspierania rodziny i pieczy zastępczej” będących usługami społecznymi określonymi w Programie Usług Społecznych Miasta Żyrardowa.

I. Rodzaj zadania i wysokości środków przeznaczonych na realizację tego zadania:

1.    Poradnictwo specjalistyczne - logopeda  -  72 000,00 zł
2.    Poradnictwo specjalistyczne - rehabilitacja wad postawy -   70 000,00 zł
3.    Poradnictwo specjalistyczne - dietetyk  -  28 000,00 zł
4.    Terapia, rehabilitacja   -  90 000,00 zł
5.    Żyrardowskie Biuro Interwencyjne -  28 000,00 zł

Specyfikacja realizacji zadań, zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadania, terminy i zasady składania ofert, terminy i tryb stosowane przy wyborze ofert oraz kryteria wyboru ofert zawarte są w ogłoszeniu konkursowym.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama