Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2023 roku w zakresie...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2023 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Nabór od 06.12.2022 do 30.12.2022 15:30
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Łączny budżet 15 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 15 tys. PLN
Urząd Miasta Piły, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2023 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

1. Realizacja przedsięwzięć o wysokich walorach artystycznych, w tym w formie festiwali, przeglądów, konkursów, wydarzeń muzycznych, chóralnych, teatralnych, wydarzeń literackich, tanecznych, plastycznych i widowisk historycznych.

2. Celem zadania jest zwiększenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Piły oraz zainteresowanie ich przedsięwzięciami artystycznymi.

3. Wysokość dotacji w 2023 r.: 15 000,00 zł.

4. Termin realizacji: maksymalnie od 01.01.2023 r. do 15.12.2023 r.

5. Oczekiwane rezultaty zadania:

1) udział co najmniej 100 widzów w przedsięwzięciu artystycznym,

2) zorganizowanie co najmniej jednego przedsięwzięcia,

3) przedsięwzięcie musi trwać co najmniej 5 godzin.

6. Źródła danych o osiągniętych wskaźnikach:

1) program imprezy,

2) oświadczenie oferenta o liczbie widzów.

7. Zadanie uważa się za zrealizowane jeżeli oferent spełnił łącznie następujące warunki:

1) zorganizowano co najmniej 1 przedsięwzięcie artystyczne,

2) przedsięwzięcie artystyczne trwało co najmniej 4 godziny,

3) w przedsięwzięciu artystycznym wzięło udział co najmniej 80 widzów.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama