Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak założyć organizację pozarządową Dowiedz się, zadaj pytania ekspertce. Przyjdź na webinar >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Prowadzenie działań adresowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, zamieszkujących na terenie Dzielnicy Wawer...

Reklama
Prowadzenie działań adresowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, zamieszkujących na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Nabór od 06.12.2022 do 16.01.2023 15:00
Dzielnica Wawer
Łączny budżet 70 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 70 tys. PLN
Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wawer ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie działań adresowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, zamieszkujących na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Zadanie publiczne realizowane na rzecz osób niepełnosprawnychwpisujące się w Strategię rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2030 roku pn. „Strategia #Warszawa2030”, przyjętąUchwałą Rady m.st. Warszawy LXVI/1800/2018 w dniu 10 maja 2018 r.

Adresaci zadania: Adresatami zadania są osoby z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny, zamieszkujące na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

 

Działania wskazane w ofercie mogą mieć na przykład postać:

  • działań o charakterze ogólnorozwojowym przeznaczonych dla dzieci, młodzieży

i osób dorosłych z niepełnosprawnościami;

  • działań redukujących skutki izolacji społecznej wśród dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, mających na celu wyrównywanie szans tych uczniów np.: korepetycje, reedukacja, grupy wsparciowo-samopomocowe, konsultacje indywidualne/rodzinne, materiały dydaktyczne dopasowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami itp. (przygotowane do prowadzenia w dwojakiej formie: stacjonarnej i online);
  • działań redukujących skutki izolacji społecznej wśród osób dorosłych z  niepełnosprawnościami np.: zajęcia profilaktyczne, warsztaty i grupy o charakterze integrująco-samopomocowym,  konsultacje indywidualne itp. (przygotowane do prowadzenia w dwojakiej formie: stacjonarnej i online);
  • działań mających na celu edukację, integrację i wsparcie rodziców/opiekunów osób
    z niepełnosprawnościami np.: warsztaty grupowe, grupy wsparcia, grupy samopomocowe, gotowe poradniki i instruktaże dotyczące opieki nad osobą z niepełnosprawnościami, indywidualne konsultacje rodzinne itp. (przygotowane do prowadzenia w dwojakiej formie: stacjonarnej i online);
  • działań wspierających integrację środowiska, rozwój społeczny i emocjonalny, kierowanych do szerokiej grupy odbiorców - osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin np.: grupy dyskusyjne, grupy wsparcia, warsztaty tematyczne, spotkania okolicznościowe itp. (przygotowane do prowadzenia w dwojakiej formie: stacjonarnej i online);
  • poradnictwa, seminariów edukacyjnych, rozwijania działań samopomocowych (grupy wsparcia),  spotkań integracyjnych, treningów umiejętności społecznych, działań rekreacyjnych, zajęć psychoedukacyjnych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama