Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Prowadzenie działań adresowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, zamieszkujących na terenie Dzielnicy Wawer...

Reklama
Prowadzenie działań adresowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, zamieszkujących na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Nabór od 06.12.2022 do 16.01.2023 15:00
Dzielnica Wawer
Łączny budżet 70 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 70 tys. PLN
Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wawer ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie działań adresowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, zamieszkujących na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Zadanie publiczne realizowane na rzecz osób niepełnosprawnychwpisujące się w Strategię rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2030 roku pn. „Strategia #Warszawa2030”, przyjętąUchwałą Rady m.st. Warszawy LXVI/1800/2018 w dniu 10 maja 2018 r.

Adresaci zadania: Adresatami zadania są osoby z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny, zamieszkujące na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

 

Działania wskazane w ofercie mogą mieć na przykład postać:

  • działań o charakterze ogólnorozwojowym przeznaczonych dla dzieci, młodzieży

i osób dorosłych z niepełnosprawnościami;

  • działań redukujących skutki izolacji społecznej wśród dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, mających na celu wyrównywanie szans tych uczniów np.: korepetycje, reedukacja, grupy wsparciowo-samopomocowe, konsultacje indywidualne/rodzinne, materiały dydaktyczne dopasowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami itp. (przygotowane do prowadzenia w dwojakiej formie: stacjonarnej i online);
  • działań redukujących skutki izolacji społecznej wśród osób dorosłych z  niepełnosprawnościami np.: zajęcia profilaktyczne, warsztaty i grupy o charakterze integrująco-samopomocowym,  konsultacje indywidualne itp. (przygotowane do prowadzenia w dwojakiej formie: stacjonarnej i online);
  • działań mających na celu edukację, integrację i wsparcie rodziców/opiekunów osób
    z niepełnosprawnościami np.: warsztaty grupowe, grupy wsparcia, grupy samopomocowe, gotowe poradniki i instruktaże dotyczące opieki nad osobą z niepełnosprawnościami, indywidualne konsultacje rodzinne itp. (przygotowane do prowadzenia w dwojakiej formie: stacjonarnej i online);
  • działań wspierających integrację środowiska, rozwój społeczny i emocjonalny, kierowanych do szerokiej grupy odbiorców - osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin np.: grupy dyskusyjne, grupy wsparcia, warsztaty tematyczne, spotkania okolicznościowe itp. (przygotowane do prowadzenia w dwojakiej formie: stacjonarnej i online);
  • poradnictwa, seminariów edukacyjnych, rozwijania działań samopomocowych (grupy wsparcia),  spotkań integracyjnych, treningów umiejętności społecznych, działań rekreacyjnych, zajęć psychoedukacyjnych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama