Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2023 roku w zakresie...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Nabór od 06.12.2022 do 30.12.2022 15:30
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Łączny budżet 40 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 40 tys. PLN
Urząd Miasta Piły, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

1. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.

2. Celem zadania jest popularyzacja sportu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych poprzez różnorodną ofertę sportową, prowadzącą do poprawy sprawności fizycznej oraz przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym.

3. Wysokość dotacji w 2023 r.: 40 000,00 zł.

4. Termin realizacji: maksymalnie od 01.01.2023 r. do 15.12.2023 r.

5. Oczekiwane rezultaty zadania:

1) przeprowadzenie minimum 50 zajęć sportowych (każda jednostka treningowa musi trwać co najmniej 45 minut),

2) zajęcia muszą być prowadzone dla minimum 6 uczestników,

3) zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, zajęcia może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy.

6. Źródła danych o osiągniętych wskaźnikach:

1) terminarz zrealizowanych zajęć,

2) oświadczenie oferenta o liczbie uczestników,

3) oświadczenie oferenta o kwalifikacjach trenera.

7. Zadanie uważa się za zrealizowane jeżeli oferent spełnił łącznie następujące warunki:

1) przeprowadzono minimum 40 zajęć sportowych (każda jednostka treningowa trwała co najmniej 45 minut),

2) w zajęciach uczestniczyło minimum 5 uczestników,

2) treningi prowadził wyłącznie trener lub instruktor sportu.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama