Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2023 roku w zakresie...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Nabór od 06.12.2022 do 30.12.2022 15:30
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Łączny budżet 70 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 60 tys. PLN
Urząd Miasta Piły, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

1. Organizacja znaczących dla miasta Piły przedsięwzięć sportowych lub zawodów o zasięgu co najmniej krajowym.

2. Celem zadania jest popularyzacja różnych dyscyplin sportowych, umożliwienie mieszkańcom Piły uczestnictwa w wydarzeniach sportowych, jako alternatywy spędzania wolnego czasu.

3. Wysokość dotacji w 2023 r.: 70 000,00 zł.

4. Termin realizacji: maksymalnie od 01.01.2023 r. do 15.12.2023 r.

5. Oczekiwane rezultaty zadania:

1) udział w przedsięwzięciach sportowych lub w zawodach minimum 50 uczestników,

2) udział w przedsięwzięciach sportowych lub w zawodach minimum 100 widzów.

6. Źródła danych o osiągniętych wskaźnikach:

1) oświadczenie oferenta o liczbie widzów,

2oświadczenie oferenta o liczbie uczestników.

7. Zadanie uważa się za zrealizowane jeżeli oferent spełnił łącznie następujące warunki:

1) w zawodach wzięło udział co najmniej 35 uczestników,

2) w zawodach wzięło udział co najmniej 75 widzów.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama