Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Pomoc społeczna, świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Reklama
Nabór od 06.12.2022 do 28.12.2022 11:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach
Łączny budżet 370 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Korszach, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Pomoc społeczna, świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 grudnia 2022 r. został ogłoszony konkurs na realizację zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu pomoc społeczna.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów składania ofert, zasad przyznawania dotacji, terminów i warunków realizacji zadań oraz trybu i kryteriów stosowanych przy wyborze ofert zawiera ogłoszenie o otwartym konkursie ofert.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama