Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Reklama
Nabór od 06.12.2022 do 02.01.2023 14:00
Dzielnica Wawer
Łączny budżet 95 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 95 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wawer ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Opis zadania:

  1. zadanie musi uwzględniać pozyskiwanie artykułów żywnościowych i rzeczowych, zapewnienie odpowiedniego transportu, w tym dostosowanego do przewozu żywności
  2. w przypadku pozyskania artykułów żywnościowych wymagających warunków chłodniczych konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, a w przypadku braku takich warunków konieczne jest wydanie artykułów w dniu pozyskania
  3. magazyn żywności powinien być prowadzony zgodnie z zasadami higieny żywności
  4. niezwłoczne dystrybuowanie żywności o krótkim terminie ważności
  5. wydawanie artykułów w terminach uwzględniających potrzeby odbiorców zadania, lecz nie rzadziej niż raz w tygodniu
  6. współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w zakresie kierowania odbiorców zadania, informowania o posiadanych artykułach, a także w sprawie bieżącej weryfikacji potrzeb odbiorców
  7. prowadzenie ewidencji odbiorców oraz ewidencji przekazanych artykułów
  8. dystrybucja musi obejmować mieszkańców m.st. Warszawy, a w szczególności mieszkańców Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
  9. lokal na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (własny lub potwierdzony umową np. przyrzeczenia umowy najmu/użyczenia), umożliwiający prawidłową realizację zadania. Informacja o lokalu musi zostać wpisana w oferci

Zakup doposażenia nie może przekraczać 10 % wartości wnioskowanej dotacji, a zakup jednego jego elementu kwoty 10.000,00 zł.

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama