Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Pierwszy otwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z...

Reklama
Pierwszy otwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2023 r. pn.:"Sport na terenach wiejskich i małych miast" - operator wojewódzki
Nabór od 06.12.2022 do 27.12.2022 23:59
Departament Sportu i Edukacji
Łączny budżet 250 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 250 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Sportu i Edukacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Pierwszy otwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2023 r. pn.:"Sport na terenach wiejskich i małych miast" - operator wojewódzki..

Realizacja zadania publicznego, zgłaszanego do otwartego konkursu ofert, polega na organizacji i udziale w:

  •  imprezach sportowo-rekreacyjnych,
  • zgrupowaniach sportowych,
  • szkoleniach i współzawodnictwie sportowym na poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (w minimum sześciu dyscyplinach sportowych/ sportach).

Komisja konkursowa na realizację zadania zarekomenduje Zarządowi Województwa Łódzkiego jedną ofertę, która obejmie całościowo przygotowanie i organizację zadania, i która w wyniku oceny uzyska największa ilość punktów spośród zgłoszonych na zadanie konkursowe.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama