Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Konkurs dla organizacji pozarządowych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2023

Reklama
Nabór od 02.12.2022 do 30.12.2022 23:59
Wydział Sportu
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Wydział Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Konkurs dla organizacji pozarządowych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2023.

Na podstawie: na podstawie: art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), uchwały nr LVI/972/2022 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 oraz uchwały nr XXIII/291/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie Strategii rozwoju sportu i turystyki Gorzowa Wielkopolskiego do 2026 roku zakres konkursu obejmuje nastepujące działania:

1. Szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych

2. Organizacja zawodów sportowych

3. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży

4. „Wakacyjne granie”

5. Zapewnienie bezpieczeństwa ludności przebywającej nad Wartą

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama