Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Konkurs dla organizacji pozarządowych na miniprojekty/ inicjatywy lokalne

Reklama
Nabór od 02.12.2022 do 31.01.2023 23:59
Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowyc
Łączny budżet 12 tys. EUR
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 600 EUR
Organizacje pozarządowe
Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłasza w ramach Funduszu Grantowego i projektu „Kuźnia Ekspertów - wsparcie III sektora Warmii i Mazur", realizowanego wspólnie z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego i partnerem strategicznym – Radą Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, nabór wniosków w konkursie na miniprojekty/inicjatywy lokalne (bez regrantingu) organizowane wspólnie z mieszkańcami, partnerami.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 

Cel konkursu 

Konkurs ma na celu zachęcanie do wdrażania zmian i angażowania się w sprawy lokalne, ważne dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, budowanie tożsamości lokalnej, wspieranie oddolnych zasad demokracji, rozwój współpracy między organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego i społecznością lokalną. 

Terminy 

     * Termin ogłoszenia konkursu: 1.12.2022 r. 
     * Termin składania wniosków: od 2.01.2023 do 31.01.2023 r. 
     * Terminy oceny wniosków: do 25.02.2023 r. 
     * Termin ogłoszenia wyników: do 7 dni roboczych od terminu oceny wniosków 
     * Termin odwołania: do 5 dni roboczych od terminu ogłoszenia wyników. 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu oceny wniosków lub ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków. 

Czas realizacji projektu: do 60 dni kalendarzowych od podpisania umowy o przyznanie środków, ale nie później niż do 31.05.2023 r. 

Dostępność wzorów dokumentów: 

Wnioski należy pobrać ze strony www.eswip.pl 

Sposób składania wniosków: 

Wypełniony komputerowo wniosek wraz z podpisami grupy inicjatywnej/osób upoważnionych do reprezentowania organizacji należy dostarczyć: 

1.     mailowo – eswip@eswip.pl (z dopiskiem konkurs na miniprojekty/inicjatywy) lub 

2.     osobiście – Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, biuro w Olsztynie (Budynek CEIKU, ul. Parkowa 1 w Olsztynie, parter, pokój nr 7-8, w dni robocze w godz. 8.00-16.00), lub 

3.     listownie – Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, biuro w Olsztynie ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztynie pokój nr 7 lub 8 (Budynek CEIK), 
w terminie do dnia 31.01.2023 r. 

Pytania 

Odpowiedzi na wszelkie pytania związane z konkursem udzielają: 

Alicja Dobrosielska: a.dobrosielska@eswip.pl; tel: 89 523 73 45 

Marek Jurzyński: m.jurzynski@eswip.pl; tel: 89 523 73 45 

Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu dostępnym na stronie: 
https://www.eswip.pl/aktualnosci/922,konkurs-na-mini-projektyinicjatywy-lokalne

Reklama