Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Prowadzeniu na terenie Gminy Krzeszowice ośrodka wsparcia – klubu samopomocy dla osób starszych w okresie...

Reklama
Prowadzeniu na terenie Gminy Krzeszowice ośrodka wsparcia – klubu samopomocy dla osób starszych w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r
Nabór od 02.12.2022 do 23.12.2022 14:00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Seniorzy
Urząd Miejski w Krzeszowicach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzeniu na terenie Gminy Krzeszowice ośrodka wsparcia – klubu samopomocy dla osób starszych w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r..

Zadanie z zakresu pomocy społecznej, polegające na prowadzeniu na terenie Gminy Krzeszowice ośrodka wsparcia – klubu samopomocy dla osób starszych.

Celem realizowanego zadania jest wsparcie 16 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Opieka i wsparcie będzie świadczone w ośrodku wsparcia- klubie samopomocy. Możliwy okres realizacji od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

W ośrodku wsparcia powinna znajdować się odpowiednia liczba pomieszczeń do zajęć
(w tym kuchnia lub aneks kuchenny) oraz odpowiednie warunki sanitarne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zajęcia powinny odbywać się co najmniej 5 razy w tygodniu przez co najmniej4 godziny dziennie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama