Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

„Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce wsparcia dziennego, w formie opiekuńczej dla 30 dzieci z...

Reklama
„Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce wsparcia dziennego, w formie opiekuńczej dla 30 dzieci z Gminy Krzeszowice w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023 r. na terenie Gminy Krzeszowice”
Nabór od 02.12.2022 do 23.12.2022 14:00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Łączny budżet 150 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 150 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miejski w Krzeszowicach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce wsparcia dziennego, w formie opiekuńczej dla 30 dzieci z Gminy Krzeszowice w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023 r. na terenie Gminy Krzeszowice”.

Zadanie z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, polegające na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w placówce wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 30 dzieci z  Gminy Krzeszowice w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. na terenie Gminy Krzeszowice.

Zlecenie realizacji zadania publicznego będzie mieć formę wspierania działań wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

W  związku z  ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej staniem epidemii, w przypadku określenia na mocy odpowiedniego rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, placówka powinna zapewnić uczestnikom zajęć dostęp do alternatywnych metod wsparcia z wykorzystaniem nowoczesnych środków przekazu komunikacji. W ww. okresie działalność placówki będzie regulowana aktualizowanymi wytycznymi oraz poleceniami Wojewody Małopolskiego  oraz Burmistrza Gminy Krzeszowice.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama