Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

PROWADZENIE PUNKTU INFORMACYJNEGO „WELCOME DESK” W BYDGOSKIM CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I WOLONTARIATU (BCOPW) W 2023...

Reklama
PROWADZENIE PUNKTU INFORMACYJNEGO „WELCOME DESK” W BYDGOSKIM CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I WOLONTARIATU (BCOPW) W 2023 ROKU
Nabór od 01.12.2022 do 22.12.2022 15:59
BIURO AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ (dawniej: Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu oraz Bydgoskie Biuro Seniora)
Łączny budżet 120 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 120 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Miasto Bydgoszcz, BIURO AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ (dawniej: Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu oraz Bydgoskie Biuro Seniora) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: PROWADZENIE PUNKTU INFORMACYJNEGO „WELCOME DESK” W BYDGOSKIM CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I WOLONTARIATU (BCOPW) W 2023 ROKU.

Niniejszy otwarty konkurs ofert ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej, która – we współpracy Biurem Aktywności Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy – będzie wspierała organizację wydarzeń, jak i bieżącą działalność informacyjną, doradczą i promocyjną Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy (BCOPW).

Zadanie polegać będzie na prowadzeniu przez Oferenta w roku 2022 w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5 punktu informacyjnego „Welcome Desk” zgodnie ze szczegółowymi wymogami opisanymi w rezultatach zadania publicznego:

Szczegółowe warunki realizacji zadania publicznego zawiera: Załącznik nr 1 - Ogłoszenie konkursu ofert pn. PROWADZENIE PUNKTU INFORMACYJNEGO „WELCOME DESK” W BYDGOSKIM CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I WOLONTARIATU (BCOPW) W 2023 ROKU.

W odniesieniu do niniejszego konkursu ofert mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r., poz. 2240), tj. oferent zobowiązuje się podczas realizacji zadnia publicznego zapewnić w co najmniej minimalnym zakresie dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 6 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama