Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w 2023 roku

Reklama
Nabór od 01.12.2022 do 02.01.2023 16:00
Dzielnica Wawer
Łączny budżet 120 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wawer ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w 2023 roku.

Środki finansowe przyznane na realizację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć na:

A: koszty merytoryczne:

  • wynagrodzenie obsługi sędziowskiej;
  • wynagrodzenie obsługi technicznej;
  • opiekę medyczną;
  • wynajem obiektów, urządzeń sportowych, sprzętu sportowego;
  • zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania (koszty nie mogą przekroczyć 10 % dotacji) należy prowadzić ewidencję: przychód-rozchód zakupionego sprzętu;
  • ubezpieczenie OC imprezy;
  • nagrody (puchary, medale, dyplomy);
  • wyżywienie uczestników (z wyłączeniem zakupu słodyczy);
  • zakwaterowanie uczestników;
  • transport zawodników/sprzętu;

 

B: koszty obsługi zadania publicznego:

obsługa administracyjna, obsługa finansowo - księgowa, której koszty nie mogą przekroczyć 10% dotacji.

C: inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji:

przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie: zaproszenia, plakaty, banery, roll-up) z informacją o współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa, których koszty nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

D: koszty związane z zapewnieniem dostępności

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama