Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 05.12.2022 do 31.12.2022 16:00
Dzielnica Włochy
Łączny budżet 65 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 65 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Włochy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży.

Zadanie obejmuje:
- udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych objętych współzawodnictwem w ramach Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego, Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej lub współzawodnictwem w ramach rozgrywek organizowanych przez Wojewódzkie/Okręgowe Związki Sportowe (np. cykliczne rozgrywki ligowe) 
- odbiorcy zadania: dzieci i młodzież, w szczególności z Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ,
Koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadania:
Koszty merytoryczne realizacji działań:
- przejazd, transport
- zakwaterowanie: noclegi oraz wyżywienie (z wyłączeniem słodyczy); woda
- opłaty startowe, wpisowe
- ubezpieczenie NNW uczestników,
Koszty administracyjne:
- obsługa finansowo-księgowa, której koszty nie mogą przekroczyć 5% dotacji
Oferent powinien posiadać obligatoryjnie ubezpieczenie OC w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem, o czym powinien poinformować w ofercie.
W przypadku pobierania opłat, kwotę pobieraną od uczestników należy w całości przeznaczyć na realizację zadania i wykazać w ofercie (pkt V – Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego , pkt V.B 4 – Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania zadania).
Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy
Jeśli oferta złożona w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy dotyczy:
- elementów wymienionych w ogłoszeniu konkursowym (współzawodnictwa sportowego) – organizacja nie może ubiegać się o dofinansowanie w dzielnicy dla tych samych uczestników współzawodnictwa,
- wyłącznie szkolenia stacjonarnego - organizacja może ubiegać się dofinansowanie w dzielnicy udziału we współzawodnictwie dla tych samych uczestników,
- współzawodnictwa sportowego– organizacja nie może kosztów współzawodnictwa rozdzielać w ofercie pomiędzy Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy a dzielnicę tj. np.: wnioskować o dofinansowanie przejazdu, transportu w biurze, a  o dofinansowanie zakwaterowania, wyżywienia w dzielnicy
W przypadku przyznania i przyjęcia dotacji oferent zobowiązany jest do dostarczenia imiennego wykazu współzawodnictwa.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama