Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w 2023 roku

Reklama
Nabór od 02.12.2022 do 31.12.2022 16:00
Dzielnica Włochy
Łączny budżet 110 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 110 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Włochy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w 2023 roku.

Zadanie obejmuje:
- organizację imprez sportowych o charakterze ogólnodostępnym (memoriałów, turniejów, zawodów, wyścigów), zarówno dla uczestników jak i obserwatorów (odbiorców widowiska sportowego),
- organizację festynów o charakterze rodzinnym, amatorskich turniejów w grach zespołowych i innych turniejów  mających charakter powszechności i ogólnodostępności
- zadanie musi być skierowane przede wszystkim do mieszkańców Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy,
- zapewnienie bazy sportowej (można przedłożyć zgodę właściciela obiektu np. w formie korespondencji mailowej lub dokumentu potwierdzającego zgodę) – zadanie musi być realizowane na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów sportowych należących do dzielnicy,
- w szczególności w przypadku zawodów/turniejów, w opisie działań należy zawrzeć: opracowanie regulaminu imprezy, programu minutowego oraz przeprowadzenie rejestracji/zapisów zawodników/uczestników,
- impreza o charakterze typowo sportowym musi posiadać element współzawodnictwa m.in. przewidywać udział innych klubów sportowych. Nie dopuszcza się organizacji imprez dla zawodników pochodzących wyłącznie z jednego klubu,
- należy podać orientacyjny czas imprezy oraz liczbę uczestników – i ew. innych odbiorców zadania (widownia, kibice)
- zapewnienie sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania
- zapewnienie wykwalifikowanej kadry (osoby realizujące zadanie muszą posiadać niezbędne doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze i znać specyfikę dzielnicy)
- w ofercie należy zawrzeć plan promocyjny przedsięwzięcia zawierający: dokładne wskazanie grupy adresatów imprezy, sposób dotarcia do adresatów,  planowane działania promocyjne,
- zapewnienie nagród dla zawodników (np. medale, gadżety i/lub pakiety startowe),
- wskazane uatrakcyjnienie imprezy np. poprzez oprawę, konkursy towarzyszące dla widzów i/lub uczestników,
- przed rozpoczęciem wydarzenia oferent zobowiązany będzie do przygotowania i przesłania na wskazany przez organizatora adres mailowy projektów materiałów graficznych oraz zapowiedzi  dotyczącej planowanej imprezy sportowo-rekreacyjnej, do zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu. Po zakończeniu wydarzenia oferent przygotowuje podsumowanie/relację z przeprowadzonego przedsięwzięcia wraz z kilkoma zdjęciami
- obligatoryjnie ubezpieczenie OC oferenta w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem, o czym oferent powinien poinformować w ofercie
- obligatoryjnie ubezpieczenie NNW zawodników oraz zabezpieczenie medyczne, realizowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia
Koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadania:
Koszty merytoryczne realizacji działań:
-
wynajem obiektów, urządzeń sportowych, sprzętu sportowego niezbędnych do przeprowadzenia imprezy,
- zakup trofeów sportowych dla uczestników,
- zakup drobnych upominków rzeczowych,
- ubezpieczenie NNW uczestników imprezy,
- wyżywienie zawodników (z wyłączeniem zakupu słodyczy), woda,
- obsługa sędziowska, techniczna, spikerska (prowadzącego imprezę),
- zabezpieczenie medyczne.
Koszty administracyjne:
- obsługa finansowo-księgowa, której koszty nie mogą przekroczyć 5% dotacji,
- przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (plakaty, banery, roll-up, itp.) z uwzględnieniem obowiązku umieszczenia informacji o finansowaniu/współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama