Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Reklama
Nabór od 06.12.2022 do 12.01.2023 23:59
Departament Sportu i Turystyki
Łączny budżet 500 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 3 tys. do 50 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 2/2023 - Małe imprezy sportowe.

W ramach otwartego konkursu ofert nr 2/2023 przewiduje się dofinansowanie zadań jednorocznych w następujących obszarach:

1) imprezy międzynarodowe, z udziałem minimum 3 reprezentacji zagranicznych, których budżet wynosi co najmniej 20 000,00 zł;
2) imprezy ogólnopolskie, których budżet wynosi co najmniej 10 000,00 zł;
3) imprezy wojewódzkie i ogólnopolskie mające istotne znaczenie dla rozwoju sportu i
kultury fizycznej regionu oraz jego promocji;
4) imprezy lokalne dla mieszkańców regionu, popularyzujące aktywność ruchową
i rozwój masowej kultury fizycznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama