Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

Reklama
Nabór od 01.12.2022 do 09.01.2023 15:59
Dzielnica Targówek
Łączny budżet 46 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Targówek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.

Informacje o zadaniu

1.   Nazwa zadania konkursowego: „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych”.

2.   Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie.

3.   Cel zadania:

Popularyzacja różnych dyscyplin sportu, umożliwienie mieszkańcom uczestnictwa w wydarzeniach sportowych, jako alternatywa spędzenia czasu wolnego, promowanie aktywności ruchowej dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz rekreacji mieszkańców Dzielnicy. Popularyzacja i upowszechnianie aktywności fizycznej w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych, zawodowych i środowiskowych.

4.   Opis zadania:

Imprezy nie mogą dotyczyć wydarzeń sportowych organizowanych tylko dla zawodników klubowych. Imprezy powinny być adresowane do jak najszerszej grupy odbiorców, nie mogą być traktowane jako rywalizacja klubowa. Organizacja dzielnicowych amatorskich zawodów, biegów, rajdów skierowanych do dzieci, młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych, w wybranych dyscyplinach sportowych i innych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy Targówek, w tym:

 • organizacja Biegów Przełajowych z okazji upamiętnienia Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę (impreza biegowa na terenie Lasu Bródnowskiego, na dystansie 5 kilometrów po autorsko wyznaczonej trasie w ww. terenie, trasa bez atestu, z dodatkowymi biegami dla dzieci i młodzieży szkolnej, obejmująca minimum 100 zawodników dorosłych i minimum 150 uczestników do 18 roku życia),
 • organizacja Rajdu Rowerowego po Lesie Bródnowskim (rajd rowerowy dla minimum 100 osób, którego trasa przebiega w Lesie Bródnowskim po autorsko wyznaczonej trasie w ww. terenie, trasa bez atestu, w kilku wariantach tras, dla różnie zaawansowanych kolarzy w tym rodzin),
 • organizacja mikołajkowych zawodów zimowych na lodowisku dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Parku Bródnowskim (zawody na łyżwach dla minimum 200 osób, na otwartym lodowisku w Parku Bródnowskim dla różnych grup wiekowych: dzieci, młodzieży szkolnej, osób dorosłych).

Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę:

Przy ocenie ofert będą brane pod uwagę kryteria zawarte w Protokole Oceny Ofert, stanowiącym zał. nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Komisja przy udzielaniu rekomendacji będzie brała pod uwagę:

 • doświadczenie w organizacji imprez sportowych, kierowanych do szerokiej grupy uczestników i widzów, w tym doświadczenie w organizacji podobnych wydarzeń sportowych,
 • zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania,
 • posiadane zasoby sprzętowe oferenta niezbędne do realizacji zadania,
 • dotychczasowa współpraca oferenta z Dzielnicą,
 • koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją finansową,
 • sposób zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W przypadku dalszego występowania stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, realizator zadania publicznego, którego dotyczy ogłoszenie, będzie zobowiązany do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności rozporządzeniami Rady Ministrów i Ministra Zdrowia oraz wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jakie mogą obowiązywać w czasie realizacji zadania. Okoliczności te należy uwzględnić w planowanych działaniach, czego konsekwencją może być konieczność opracowania specjalnego regulaminu dla uczestników dot. zasad udziału
w wydarzeniu oraz wdrożenie specjalnych procedur bezpieczeństwa przy organizacji realizacji poszczególnych zadań.

Środki finansowe przyznane na realizację zadaniaOrganizacja imprez sportowo rekreacyjnych” oferent będzie mógł przeznaczyć na:

1)Koszty merytoryczne:

a)wynajem obiektów,

b)wynajem sprzętu niezbędnego do realizacji zadania oraz jego transport,

c)obsługę techniczną,

d)zakup cateringu – nie więcej niż 15% kosztu dotacji,

e)obsługę sędziowską,

f)zakup trofeów sportowych (w tym: medali, pucharów, statuetek, dyplomów itp.),

g)zakup drobnych upominków,

h)zakup nagród rzeczowych,

i)koszty ubezpieczenia OC imprezy w przypadku braku ubezpieczenia całorocznego, NNW uczestników,

j)opieka medyczna,

k)zakup wody, batonów zbożowych,

l)koszt platformy internetowej do zapisów uczestników,

m)koszt numerów startowych,

n)koszt elektronicznego pomiaru czasu (np. przy organizacji biegu dla osób dorosłych oraz rajdu),

o)koszty posprzątania terenu po zakończonej imprezie wraz z odbiorem odpadów.

2)Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne:

 1. obsługa administracyjna,
 2. obsługa finansowo-księgowa, której koszty nie mogą przekroczyć 5% dotacji,
 3. zabezpieczenie środków ochrony osobistej, które organizacja musi ponieść  zgodnie z  zastosowanymi   przepisami prawa w związku  z koronawirusem (SARS-CoV-2) dla uczestników zadania-maksymalnie 5% dotacji.

3)Koszty związane z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Inne koszty, w tym koszty przygotowania lub zakupu materiałów promocyjnych (wyłącznie: zaproszenia, plakaty, banery, roll-up, windery) z informacją o współfinansowaniu/finansowaniu zadania przez m.st. Warszawa, których koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama