Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Reklama
Nabór od 01.12.2022 do 09.01.2023 15:59
Dzielnica Targówek
Łączny budżet 7 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Targówek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Informacje o zadaniu

1.Nazwa zadania konkursowego: „Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy”

2.Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie.

3.Cel zadania:

Umożliwienie udziału w całorocznym szkoleniu sportowym i współzawodnictwie - osobom z niepełnosprawnościami, mieszkańcom Warszawy. Podniesienie sprawności fizycznej.

4.   Opis zadania:

Szkolenie sportowe osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, w tym szkolenie stacjonarne, udział we współzawodnictwie sportowym, organizacja współzawodnictwa sportowego.

Oferent realizuje zadanie m.in. poprzez:

  • szkolenie stacjonarne,
  • udział we współzawodnictwie sportowym.

Koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadania:

z dotacji, środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego oraz koszty do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy.

I: koszty merytoryczne realizacji działań:

  • organizacja szkolenia: wynagrodzenie szkoleniowca, fizjoterapeuty i obsługi technicznej, wynajem obiektów i urządzeń, wynajem lub zakup niezbędnego sprzętu i urządzeń sportowych do prowadzenia szkolenia, zakup osobistego sprzętu sportowego i ubiorów sportowych (którego koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 15% dotacji, w tym  do 3,5 tys. zł/szt.) – należy prowadzić ewidencję przychód – rozchód zakupionego sprzętu, ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników szkolenia;
  • współzawodnictwo sportowe: transport, zakwaterowanie, wyżywienie, opłaty startowe, wpisowe, opłaty sędziowskie i inne koszty udziału w zawodach uzasadnione specyfiką dyscypliny, ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników szkolenia.

II: Koszty administracyjne:

  • obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

Oferenta obowiązuje posiadanie aktualnej na czas realizacji zadania polisy OC w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem.

Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy.

  • Przy planowaniu zadania należy uwzględnić tylko te koszty, które dotyczą zakresu merytorycznego oraz terminu realizacji zadania opisanego w ofercie a nie całej działalności szkoleniowej prowadzonej przez organizację.
  • Każdy uczestnik szkolenia musi być objęty ubezpieczeniem NNW oraz posiadać aktualne badania lekarskie pozwalające  na uprawianie sportu.
  • Prowadzącego szkolenie obowiązuje posiadanie „listy uczestników szkolenia” zawierającej datę, zakres godzinowy zajęć, nazwisko szkoleniowca i frekwencję, która będzie wymagana w trakcie kontroli realizacji zadania oraz będzie stanowiła dokument służący rozliczeniu rezultatów zadania.

Ocena oferty:

  1. Przy ocenie ofert będą brane pod uwagę kryteria zawarte w Protokole Oceny Ofert, stanowiącym zał. nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama