Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Nabór ofert w trybie art. 19a na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - II edycja
Nabór od 29.11.2022 do 06.12.2022 23:59
Wydział Funduszy Europejskich
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Burmistrz Skarszew ogłasza nabór ofert w trybie uproszczonym zgodnie z art. 19a ustawy na realizację zadań z zakresu działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok.

Działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w szczególności poprzez:

  • organizację festiwali, przeglądów, spektakli, konkursów oraz wystaw, koncertów i warsztatów;
  • kultywowanie lokalnej tradycji oraz ochrona dóbr kultury;
  • wspieranie rozwoju aktywności kulturalnej mieszkańców, w tym działalności lokalnych twórców i animatorów kultury, jak również wspieranie działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym;
  • edukację kulturową dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym rozwijanie kompetencji kulturowych i artystycznych.
Źródło: Urząd Miejski w Skarszewach

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama