Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Organizacja wymiany sportowej grup młodzieży polskiej i niemieckiej

Reklama
Nabór od 29.11.2022 do 21.12.2022 16:00
Biuro Sportu i Rekreacji
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Sportu i Rekreacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja wymiany sportowej grup młodzieży polskiej i niemieckiej.

Zakres organizacyjny i finansowy:

  • Organizacja wyjazdów do Niemiec i pobytu w Polsce zawodników i organizatorów sportu.
  • Miasto Stołeczne Warszawa, poprzez przyznanie dotacji, pokrywa wydatki związane z wyjazdem grup młodzieży polskiej oraz wydatki dotyczące pobytu w Polsce grup niemieckich (np. zakwaterowanie, wyżywienie, program pobytu).

Oferenta obowiązuje posiadanie aktualnej na czas realizacji zadania polisy OC w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem.

Od oferenta wymagane jest posiadanie porozumienia z organizacją działająca na terenie Niemiec. Po otrzymaniu powiadomienia o przyznaniu dotacji, oferent będzie zobowiązany dostarczyć ten dokument zgodnie z § 5 ust. 5 pkt. 4 ogłoszenia.

W postępowaniu konkursowym wybrana zostanie tylko jedna oferta.

Wyniki przeprowadzonych przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy kontroli realizacji zadań merytorycznych lub finansowych w 2022 r. będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta”

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama