Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

OTWARTY KONKURS OFERT NR 30/2023 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚĆ NA...

Reklama
OTWARTY KONKURS OFERT NR 30/2023 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW DZIECKA W 2023 ROKU
Nabór od 29.11.2022 do 20.12.2022 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 100 tys. PLN
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: OTWARTY KONKURS OFERT NR 30/2023 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW DZIECKA W 2023 ROKU.

UWAGA:
NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ OGŁOSZENIA KONKURSOWEGO ZAMIESZCZONĄ JAKO ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO NABORU!


OTWARTY KONKURS OFERT NR 30/2023 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW DZIECKA W 2023 ROKU

Planowane wydatki w 2022 roku:  100 000,00 zł
Termin realizacji:  11.01.2022 r. - 31.12.2023 r.
 

 1. Rodzaj zadania publicznego i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

  Lp.

  Nazwa zadania publicznego

  Poniesione wydatki w roku
  2022

  Planowane wydatki w roku 2023

  1.

  Prowadzenie i zapewnienie funkcjonowania Centrum Integracji Międzypokoleniowej – Dojazd

  50 000,00 zł

  100 000,00  zł

 2. Zadanie: Prowadzenie i zapewnienie funkcjonowania Centrum Integracji Międzypokoleniowej – Dojazd.
  1. cel zadania: Celem realizowanego zadania jest zapewnienie osobom w zróżnicowanym wieku, zamieszkałym na terenie Poznania, możliwości udziału w różnorodnych formach integracji międzypokoleniowej, budowanie oferty atrakcyjnej dla różnych osób i grup odbiorców oraz zapewnienie miejsca spotkań o charakterze uniwersalnym w Centrum Integracji Międzypokoleniowej – Dojazd, przy ulicy Dojazd nr 30, barak 4, lokal 1.
    
 3. Głównym celem Centrum jest zapewnienie osobom w różnym wieku możliwości udziału w wielu, różnorodnych formach integracji międzypokoleniowej, budowanie oferty atrakcyjnej dla różnych pokoleń i grup odbiorców oraz tworzenie miejsca spotkań o charakterze uniwersalnym. Przestrzeń w lokalu Centrum powinna być tak zorganizowana, by zapewnić pomieszczenia/przestrzeń przeznaczone na realizację usług skierowanych do osób w wieku senioralnym oraz rodzin i ludzi młodych, przestrzeń dedykowana działaniom wspólnym – międzypokoleniowym, pozwalająca na pracę w grupach, realizację warsztatów tematycznych oraz wykładów, przestrzeń udostępniana organizacjom pozarządowym czy partnerom współpracującym z Centrum oraz miejsce przeznaczone na pomieszczenie socjalne.

  UWAGA: NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ OGŁOSZENIA KONKURSOWEGO ZAMIESZCZONĄ JAKO ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO NABORU!

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama