Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty Konkurs Ofert w obszarze: "DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNEK DZIECI...

Reklama
Otwarty Konkurs Ofert w obszarze: "DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY" w 2023 roku (ferie zimowe)
Nabór od 29.11.2022 do 20.12.2022 23:59
Wydział Oświaty
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 5 tys. do 20 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Miasto Poznań, Wydział Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty Konkurs Ofert w obszarze: "DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY" w 2023 roku (ferie zimowe).

 

  1. Priorytet: "Wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas ferii zimowych".
  2. Kwota dofinansowania przeznaczona na organizację tej edycji konkursu (dot. ferii zimowych) to: 20 000,00 zł. ​
  • Termin realizacji zadania: maksymalnie od 30.01.2023 r. do 12.02.2023 r.
  • Minimalna kwota dofinansowania projektu to 5 000,00 złotych.
  • Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl (zwanej dalej platformą) w terminie do 20 grudnia 2022 roku do godziny 23:59:59.
  • Wygenerowane za pomocą platformy, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać, zeskanować i przesłać do Wydziału Oświaty na adres e-mailowy: ow@um.poznan.pl oraz dagmara_antczak@um.poznan.pl lub przy użyciu dokumentu podpisanego elektronicznie,  nie później niż 3 dni robocze od dnia zakończenia naboru za pomocą platformy, tj. do 23 grudnia 2022 r.
  • Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi najpóźniej do dnia 20 stycznia 2023 roku.

Oferent w trakcie realizacji zadania zobowiązany będzie do przestrzegania  obowiązujących w Polsce obostrzeń  związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS–CoV-2, w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służb i organów. Zleceniobiorca zobowiązany jest do  przekazania odbiorcom zadania publicznego informacji dotyczących obostrzeń związanych z sytuacją zagrożenia epidemicznego. Oferent ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo uczestników i realizatorów zadania publicznego.

.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama