Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Konkurs PROO, edycja 2023 - ocena formalna

Reklama
Nabór od 28.11.2022 do 09.01.2023 14:00
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl oraz pod numerem telefonu 885 221 531 we wszystkie dni robocze w godzinach 10.00-14.00.
Łączny budżet 56,34 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursach ogłoszonych w ramach edycji 2023 Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030. Termin naboru w konkursie PROO 2023 wydłużony do 9 stycznia 2023, do godziny 14:00.

Oferty można składać od 28 listopada 2022 r. od godz. 14.00 do 9 stycznia 2023 r. do godz. 14.00 poprzez System Obsługi Dotacji.

Informacja o podmiotach uprawnionych i nieuprawnionych do udziału w konkursie znajduje się w Regulaminie konkursu na stronie 23.

Termin realizacji zadań jest zależny od priorytetu – szczegółowa informacja znajduje się na stronie 26 Regulaminu.

Wysokość kwoty dotacji zależna jest od priorytetu – szczegółowa informacja znajduje się na stronie 29 Regulaminu.

Wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane.

Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem generator.niw.gov.pl.

Reklama