Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2023 r

Reklama
Nabór od 28.11.2022 do 30.12.2022 11:00
Dzielnica Ochota
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ochota ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2023 r..

Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2023 r.

Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie.

Opis zadania: organizacja imprez rekreacyjno-sportowych w formie memoriałów, mitingów, mistrzostw i pucharów dzielnicy, turniejów, biegów, wyścigów i innych imprez rekreacyjnych o charakterze powszechnym promujących aktywność ruchową jako alternatywę spędzania czasu wolnego (festyny, pikniki, rajdy itp.).

  1. W  formularzu ofertowym w pkt. „III. Opis zadania” – „1. Tytuł zadania publicznego” NALEŻY WPISAĆ NAZWĘ WŁASNĄ IMPREZY”.
  2. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć na:
  • Koszty merytoryczne: wynajem obiektów /miejsca; wynajem sprzętu; wyżywienie uczestników; ubezpieczenie OC imprezy; obsługę techniczną; obsługę sędziowską; opiekę medyczną; transport zawodników/sprzętu; zakup nagród (puchary, medale, statuetki, dyplomy, nagrody rzeczowe); zakup sprzętu sportowego (w tym odzieży sportowej) niezbędnego do realizacji zadania (którego koszty finansowe z dotacji nie mogą przekroczyć 15 % dotacji) – należy prowadzić ewidencję przychód – rozchód zakupionego sprzętu;
  • Obsługa administracyjna i/lub obsługa finansowo-księgowa, której koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5 % dotacji (materiały biurowe; obsługa księgowa);
  • Inne koszty, w tym koszy wyposażenia i promocji: (przygotowanie/zakup materiałów promocyjnych tj.: plakaty, banery, zaproszenia, ulotki, roll-upy, windery z informacją o współfinansowaniu/finansowaniu zadania przez m.st. Warszawa; prowadzenie strony www. imprezy, social media, relacja foto). Koszty promocyjne, które finansowane są z dotacji nie mogą przekroczyć 5 % dotacji.
  • Koszty związane z dostępnością.

3) Przy ocenie oferty będzie brane pod uwagę: doświadczenie w organizacji imprez o podobnym charakterze; zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania, posiadane zasoby sprzętowe oferenta niezbędne do realizacji zadania, dotychczasowa współpraca oferenta z m.st. Warszawa, w szczególności z Dzielnicą Ochota; sposób zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; spełnienie obowiązku ubezpieczenia OC imprezy.

4) W przypadku utrzymującej się pandemii koronawirusa w trakcie realizacji zadania wszystkie działania muszą być prowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego. Ponadto oferta musi być przygotowana tak, aby w sytuacji wzrostu liczby zakażeń i zaostrzenia reżimów sanitarnych działania mogły być realizowane w alternatywnej formie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama