Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Organizacja integracyjnej imprezy sportowo - rekreacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami

Reklama
Nabór od 28.11.2022 do 20.12.2022 16:00
Biuro Sportu i Rekreacji
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 30 tys. PLN
Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Sportu i Rekreacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja integracyjnej imprezy sportowo - rekreacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami.

Zadanie dotyczy zorganizowania integracyjnej imprezy sportowo – rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży z terenu m.st. Warszawy. Impreza powinna być zorganizowana w formie igrzysk olimpijskich z uroczystym otwarciem i zamknięciem, zaznaczającym jej olimpijski charakter. Uczestnicy winni mieć gadżety typu: czapeczki, szarfy lub koszulki – pozwalające ich wyróżnić jako olimpijczyków.

Uczestnicy pełno i niepełnosprawni powinni konkurować w podobnych dyscyplinach.

W propozycjach programowych imprez powinno być przewidzianych szereg konkurencji dostosowanych do wieku i sprawności uczestników, prostych i niewymagających specjalistycznego treningu. W zawodach, grach i na stanowiskach rekreacyjnych powinno występować umiarkowane współzawodnictwo.

Organizacja imprezy powinna między innymi uwzględniać:

 • przygotowanie scenariusza i realizacja imprezy,
 • scenografia miejsca – stylizacja igrzysk,
 • prowadzenie imprezy przez konferansjera,
 • oprawę muzyczną imprezy,
 • przeprowadzenie konkurencji sportowo – rekreacyjnych,
 • wynajęcie osób do prowadzenia konkurencji sportowych (tj. trenerów, sędziów),
 • nagrody dla uczestników imprezy,
 • ubezpieczenie imprezy OC,
 • opiekę medyczną,
 • sprzątanie terenu.

Środki finansowe przyznane na realizację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć na:

 1. Koszty merytoryczne realizacji działań:
 • wynagrodzenie obsługi sędziowskiej,
 • wynagrodzenie obsługi technicznej,
 • opieka medyczna,
 • wynajem obiektów, urządzeń sportowych, sprzętu sportowego,
 • zakup sprzętu sportowego (w tym odzieży sportowej) niezbędnego do realizacji zadania (którego koszty nie mogą przekroczyć 15% dotacji) należy prowadzić ewidencję: przychód-rozchód zakupionego sprzętu,
 • transport zawodników/sprzętu związany z realizacją zadania,
 • nagrody (puchary, medale, dyplomy, drobne upominki),
 • wyżywienie i napoje dla zawodników (woda mineralna),
 • ubezpieczenie OC imprezy,
 • koszty związane z zapewnieniem dostępności.

II. Koszty administracyjne:

 • obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 10% dotacji,
 • przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie: zaproszenia, plakaty, banery, roll-up, windery, ekrany led, nośniki outdoorowe) z informacją o współfinansowaniu/finansowaniu zadania przez m.st. Warszawa, których koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

Inne koszty związane ze specyfiką dyscypliny wraz z uzasadnieniem, które należy wpisać w pkt. VI oferty:Inne informacje”.

Oferent jest zobowiązany do ubezpieczenia imprezy OC

W postępowaniu konkursowym wybrana zostanie tylko jedna oferta.

Wyniki przeprowadzonych przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy kontroli realizacji zadań merytorycznych lub finansowych w 2022 r. będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta”.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama