Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert nr 3/2023 w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej - I nabór

Reklama
Nabór od 29.11.2022 do 27.12.2022 15:00
Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
Łączny budżet 125 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Mielnie, Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 3/2023 w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej - I nabór..

Nazwa zadania konkursowego:

Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej:

a) szkolenie i uczestnictwo w wydarzeniach współzawodnictwa sportowego,

b) organizacja zawodów sportowych i imprez rekreacyjno – sportowych.

Forma realizacji zadania: wspieranie

Cel zadania publicznego: Rozwój aktywności sportowej w gminie Mielno

Opis zadania:

Zadanie obejmuje:

 - szkolenie i udział w rozgrywkach sportowych mające na celu osiąganie wyników sportowych na poszczególnych  poziomach współzawodnictwa sportowego,

-  organizowanie imprez sportowych o zasięgu lokalnym i krajowym.

 

Adresaci: mieszkańcy Gminy Mielno.

Środki przeznaczone na realizację zadania: 125 000 zł

Termin realizacji zadania: od 10 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Miejsce realizacji zadania: teren miasta i gminy Mielno, w przypadku wyjazdów na zawody sportowe – teren Polski.

W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć jedną ofertę.

Dotacja ze środków Gminy Mielno może stanowić do 85 % wartości finansowej zadania publicznego.

Możliwe jest wykazanie wkładu własnego niefinansowego osobowego.

Możliwe jest wykazanie świadczeń pobieranych od odbiorców zadania.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama