Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r. p.n. "Udzielenie pomocy osobom bezdomnym...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r. p.n. "Udzielenie pomocy osobom bezdomnym w formie schroniska dla bezdomnych oraz ogrzewalni " z zakresu " Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Nabór od 28.11.2022 do 19.12.2022 23:59
Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 1,05 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby w kryzysie bezdomności
Urząd Miasta Racibórz, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r. p.n. "Udzielenie pomocy osobom bezdomnym w formie schroniska dla bezdomnych oraz ogrzewalni " z zakresu " Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób .

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego:

od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r. (w tym prowadzenie ogrzewalni od 1 stycznia 2023r. do 1 kwietnia 2023 r. oraz od 1 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.).

Termin składania ofert za pośrednictwem internetowej platformy Witkac.pl upływa

19.12.2022 r.

Termin dostarczenia wersji papierowej oferty do Urzędu Miasta Racibórz (w godzinach pracy Urzędu Miasta Racibórz) upływa 20.12.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu do 30 grudnia 2022 r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

1) Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

a) rodzaj zadania - Udzielenie pomocy osobom bezdomnym w formie schroniska dla bezdomnych oraz ogrzewalni”.

– kwota 1 050 000 zł.

 

Źródło: Urząd Miasta Racibórz

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama