Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Organizacja imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz upowszechnianie krajoznawstwa

Reklama
Nabór od 29.11.2022 do 20.12.2022 23:00
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim, Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz upowszechnianie krajoznawstwa.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie organizacji imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz upowszechnianie krajoznawstwa, które będzie realizowane w 2023 roku na terenie gminy Drawsko Pomorskie.celem zadania publicznego jest organizacja turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz upowszechnianie krajoznawstwacelem zadania publicznego jest organizacja turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz upowszechnianie krajoznawstwa.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama