Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

BDO/WEA/2023/052 "Wspieranie rodziny w kryzysie, w tym rodziny z problemem uzależnień i przemocy w wykonywaniu...

Reklama
BDO/WEA/2023/052 "Wspieranie rodziny w kryzysie, w tym rodziny z problemem uzależnień i przemocy w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej"
Nabór od 16.01.2023 do 07.02.2023 15:00
Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 350 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 350 tys. PLN
Rodziny
Gmina Miasta Szczecin, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: BDO/WEA/2023/052 "Wspieranie rodziny w kryzysie, w tym rodziny z problemem uzależnień i przemocy w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej".

Zadanie polega na wspieraniu rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, głównie z powodu problemu alkoholizmu i przemocy, zagrożonej z tego powodu ograniczeniem lub pozbawieniem praw rodzicielskich i umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, a także wspieraniu rodziny biologicznej z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej.

Zadanie polega na realizacji m.in. poniższych działań:

  • mediacje,
  • poradnictwo specjalistyczne, w tym prawne, pedagogiczne i psychologiczne,
  • organizacja grup wsparcia (w tym dla osób kierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie)
  • organizacja grup terapeutycznych,
  • terapia indywidualna i rodzinna dla wszystkich grup wiekowych,
  • terapia małżeńska oraz terapia par,
  • przeprowadzenie szkolenia skierowanego do rodzin posiadających dzieci, w szczególności objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie oraz par dotkniętych problemem alkoholizmu i przemocy, znajdujących się w sytuacji kryzysowej, w tym będących przed decyzją o rozwodzie, a pragnących uchronić rodzinę przed rozpadem,
  • prowadzenie współpracy ze specjalistami np. z psychiatrą, dietetykiem, seksuologiem, terapeutą behawioralnym czy terapeutą uzależnień,

 

Dopuszcza się składanie ofert na wybrane części zadania.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama