Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w...

Reklama
Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w 2023 roku pod nazwą Warszawska Olimpiada Młodzieży na Pradze-Północ
Nabór od 24.11.2022 do 29.12.2022 16:00
Dzielnica Praga-Północ
Łączny budżet 75 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 75 tys. PLN
Młodzież
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Praga-Północ ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w 2023 roku pod nazwą Warszawska Olimpiada Młodzieży na Pradze-Północ..

1. Przeprowadzenie eliminacji dzielnicowych Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

2. Głównymi beneficjentami zadania są dzieci i młodzież ucząca się w szkołach na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

3. Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na Pradze-Północ musi obejmować:

• wynajem obiektów do przeprowadzania rozgrywek w różnych dyscyplinach sportu;

• koordynatora / obsługę sędziowską / obsługę techniczną;

• zapewnienie opieki medycznej;

• wynajem sprzętu sportowego;

• ubezpieczenia OC i NNW;

• zakup nagród (pucharów, dyplomów i medali itp.);

• przygotowanie luz zakup materiałów promocyjnych (np. plakaty, ulotki, banery, roll-upy itp.) z uwzględnieniem obowiązku umieszczania na nich informacji o współfinansowaniu zadania przez m. st. Warszawa.

Nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama