Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Prowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnej z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i uzależnieniom behawioralnym w Dzielnicy...

Reklama
Prowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnej z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i uzależnieniom behawioralnym w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2023 roku
Nabór od 25.11.2022 do 16.12.2022 16:00
Dzielnica Śródmieście
Łączny budżet 45 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Rodziny
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Śródmieście ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnej z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i uzależnieniom behawioralnym w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2023 roku.

Przeprowadzenie kampanii edukacyjno –informacyjnej promujące działania pomocowe dla mieszkańców Dzielnicy Śródmieście w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alholizmowi, narkomanii i uzależnień behawioralnych

Adresaci zadania: mieszkańcy Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży w wieku szkolnym i jej rodziców

Rodzaje działań: 

 • Działania mające na celu kształtowanie prawidłowych postaw służących zdrowemu stylowi życia i prowadzenie szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień.
 • Opracowanie kampanii informacyjno – edukacyjnej z uwzględnieniem mediów społecznościowych
 • Wizualne prezentacje treści edukacyjnych na nośnikach zlokalizowanych na terenie dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (typu citylighty), w tym nośnikach miejskich (ilość i rozmiar wskazane i uzasadnione przez oferenta), w prasie lokalnej dostosowane do każdej grupy wiekowej odbiorców,
 • Inne możliwe formy realizacji zadania: debaty, warsztaty, treningi, seminaria, akcje edukacyjne, happeningi dostosowane do potrzeb grup docelowych i oczekiwanych rezultatów projektu.

 

Oczekiwania w ramach realizacji zadania:

 • posiadanie przez oferenta zdolności organizacyjnych, niezbędnych warunków oraz doświadczenia w realizacji zadań podobnego typu, podejmowanych w obszarze,
 • uzasadnienie potrzeby realizacji zadania i doboru grupy adresatów,
 • dobór działań do celów kampanii oraz narzędzi do grupy docelowej,
 • przedstawienie w ofercie założeń, organizacji i przebiegu kampanii oraz opisanie materiałów informacyjno-edukacyjnych zaplanowanych do realizacji w ramach przedsięwzięcia z określeniem ich parametrów technicznych,
 • określenie w ofercie zakładanych rezultatów realizacji zadania oraz wskaźników produktu w odniesieniu do grup docelowych,
 • w przypadku dofinansowania zadania przedstawienie do akceptacji urzędu dzielnicy Śródmieście treści kampanijnych, projektów materiałów informacyjno-edukacyjnych i innych, które będą publikowane i rozpowszechniane w ramach realizowanego zadania, przed ich upowszechnieniem,
 • kalkulacja kosztów realizacji zadania powinna być adekwatna do zakresu rzeczowego, merytorycznie uzasadniona,
 • prowadzenie dokumentacji, w tym statystyk umożliwiających ocenę realizacji i efektywności podejmowanych działań,

po zakończeniu kampanii wymaga się podsumowania jej przebiegu oraz przedstawienia wyników w formie raportu.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama