Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych

Reklama
Nabór od 24.11.2022 do 31.12.2022 15:00
Dzielnica Bemowo
Łączny budżet 135 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dorośli, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Bemowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

Głównymi beneficjentami zadania są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe  zamieszkałe lub uczące się na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Zadanie obejmuje:
• organizację turniejów z uwzględnieniem sportów indywidualnych i zespołowych (np. pływanie, taniec, lekkoatletyka, gimnastyka, badminton, szachy, tenis stołowy, tenis ziemny, sporty zimowe, piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka ręczna, sztuki walki, ringo, rugby, gry terenowe), turnieje z wykorzystaniem ścianki wspinaczkowej i profesjonalnych urządzeń typu: workout, parkour i skatepark,
 • organizację biegów, rajdów (w tym rowerowych) i spartakiad.

Finansowanie zadania obejmuje w szczególności:
• obsługę administracyjną, finansowo-księgową do 3% całkowitego kosztu zadania,
• koordynatora/kierownika – do 10% całkowitego kosztu zadania,
• wynajem obiektów sportowych, w których będzie realizowane zadanie,
• zakup lub wynajem materiałów/sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia zadania,
• obsługę sędziowską,
• obsługę techniczną – do 5%,
• obsługę medyczną,
• zakup nagród/upominków, pucharów, medali dla uczestników zadania,
• projekt, druk oraz promocję plakatów, ulotek, banerów, roll-up/stand up promocyjnych, publikacji na stronach www,
• możliwość poniesienia kosztów związanych z zapewnieniem dostępności.

Finansowanie zadania nie obejmuje w szczególności:
• odżywek, leków i medykamentów, odnowy biologicznej,
• wynagrodzenia fizjoterapeuty, masażysty, rehabilitantów.

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę w szczególności:
• doświadczenie w organizacji podobnych zadań,
• dotychczasowa współpraca oferenta z m.st. Warszawa, w tym z Dzielnicą Bemowo,
• sposób zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

UWAGA:
1. Na prośbę komisji konkursowej należy przedłożyć dokumenty potwierdzające prawo do posiadania, dysponowania, udostępnienia, użyczenia, wynajmu bazy lokalowej, przestrzeni w formie m.in. rekomendacji, listu intencyjnego, certyfikatu potwierdzającego możliwość realizacji zadania (celem dokonania merytorycznej oceny oferty).
2. Oferent jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia OC w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem.
3. Przy sprawozdaniu z realizacji zadania nie rozlicza się: paragonów, biletów komunikacji miejskiej, druku delegacji, kosztów paliwa ponoszonych na podstawie ryczałtu. W przypadku rozliczania pozycji związanej z „kosztami transportu” na podstawie faktur za paliwo konieczne jest wskazanie: celu przejazdu, właściciela pojazdu, numeru rejestracyjnego samochodu, trasy i daty  oraz kalkulacji kosztów za przejazd. 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama