Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak założyć organizację pozarządową Dowiedz się, zadaj pytania ekspertce. Przyjdź na webinar >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Popularyzacja tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego Warszawy

Reklama
Nabór od 23.11.2022 do 31.12.2022 16:00
Dzielnica Bemowo
Łączny budżet 40 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 40 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Bemowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Popularyzacja tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego Warszawy.

realizacja zadania w formie koncertów, programów edukacyjno-historycznych, gier miejskich, wystaw, happeningów, inscenizacji, rekonstrukcji plenerowych, spektakli, spotkań z historią, warsztatów historyczno - plastycznych oraz muzycznych.

 1. Miejsce realizacji:

obiekty zlokalizowane na terenie Dzielnicy Bemowo (m.in. Instytucje Kultury, Miejsca Aktywności Lokalnej, Ośrodek Pomocy Społecznej, Aleja Sportów Miejskich), tereny zielone (m.in. Park Górczewska, Fort Bema, Osiedle Przyjaźń) oraz inne lokalizacje
w przestrzeni miejskiej Dzielnicy Bemowo – uzasadnione merytorycznie przez oferenta.

 

Projekt powinien:

 1.  angażować dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe zamieszkałe lub uczące się na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy,
 2. być realizowany przez wykwalifikowaną kadrę adekwatną do skali projektu,
 3. charakteryzować się spójna koncepcją, wysokim poziomem artystycznym i merytorycznym, w tym dbałością o dobór programu oraz kadry i narzędzi służących jego realizacji,
 4. zawierać opis rezultatów wymiernych, sprawdzonych, mierzalnych i takich na które oferent ma wpływ\.

 

     Finansowanie zadania może dotyczyć w szczególności:

 • wynagrodzenia osoby przygotowującej oraz przeprowadzającej merytoryczną część zadania posiadającej stosowne uprawnienia, 
 • realizacji nagłośnienia oraz oświetlenia Amfiteatru lub sali koncertowej BCK przez pracowników BCK (powyższe możliwe po wcześniejszym ustaleniu, że pracownicy BCK mogą dane wydarzenie przygotować przy jednoczesnym uwzględnieniu cennika),
 • zakupu lub wynajmu materiałów/sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia projektu,
 • obsługi technicznej (m.in. w zakresie nagłośnienia oraz oświetlenia) bezpośrednio związanej z przygotowaniem zadania
 • montażu fotograficznej/filmowej dokumentacji w ramach realizowanego zadania
  (w tym m.in. retusz, przygotowanie zdjęć, filmów do jakości publikacyjnej),
 • zakupu nagród/upominków dla uczestników zadania.

 

 Dopuszcza się finansowanie zadania:

 • obsługi administracyjnej, finansowo - księgowej
 • koordynatora/ kierownika
 • obsługi technicznej bezpośrednio związanej z przygotowaniem zajęć

 

Finansowanie zadania nie obejmuje w szczególności:

 • wyżywienia
 • transportu/przejazdu
 • projektu, druku oraz promocji plakatów, ulotek, banerów, roll-up/stand up promocyjnych, publikacji na stronach www

 

UWAGA: 

 1. Komisja konkursowa zwróci szczczególną uwagę na kryterium określonew protokole oceny oferty tj.: „Realność, szczegółowość opisu działań wraz z  uzasadnieniem potrzeby realizacji zadania oraz spójność koncepcji, wysoki poziom artystyczny programu realizowanego na przestrzeni całego projektu (przedstawionaw formie wizualizacji, prezentacji, konspektu lub projektu artystycznego)” jaki ma być realizowany w ramach zadania konkursowego lub zbliżonego i dotychczas zrealizowanego przedstawionego w formie m.in. filmu, prezentacji, zdjęć (celem dokonania merytorycznej oceny oferty) oraz na opis w sekcji VI Oferty w jaki sposóbw zadaniu zapewniona zostanie dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami
 2. Na prośbę komisji konkursowej należy przedłożyć prawo do posiadania, dysponowania, udostępnienia, użyczenia, wynajmu bazy lokalowej/przestrzeni itp., w formie m.in. rekomendacji, listu intencyjnego, wiążącej korespondencji potwierdzającej możliwość   realizacji zadania (celem dokonania merytorycznej oceny oferty). 
 3.  Terminy oraz miejsce zaproponowane przez Organizację mogą ulec zmianie po dokonaniu uzgodnień pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Powyższe wynika ze względów organizacyjnych w tym: dostępność przestrzeni w której mają odbyć się zadania.
 4.  Liczba przedsięwzięć kulturalnych będzie realizowana w ilości przedstawionej w ofercie, po dostosowaniu jej do przyznanych środków przez komisję konkursową.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama