Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej

Reklama
Nabór od 24.11.2022 do 29.12.2022 14:00
Dzielnica Praga-Północ
Łączny budżet 40 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 40 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Praga-Północ ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej.

działania ukierunkowane na zwiększenie kompetencji kulturowych możliwie szerokiej grupy odbiorców, rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności. Zapewnienie kontaktu z dziełami sztuki i szeroko pojętym dziedzictwem kulturowym. Organizowanie różnych form aktywności twórczej, takich jak: imprezy, amatorski ruch artystyczny, konkursy, przeglądy, warsztaty, lekcje muzealne, audycje muzyczne, edukacja teatralna. Zasoby zdobywanej wiedzy powinny obejmować również dziedzictwo kulturowe w wymiarze lokalnym.

Z uwagi na trwający stan zagrożenia epidemicznego zakres i tematyka powinny być tak zaplanowane, aby na każdym etapie zajęcia mogły być realizowane również w formie zdalnej. Osoby realizujące zadanie muszą posiadać niezbędne doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze i znać specyfikę dzielnicy. Oczekuje się od nich przedstawienia ramowego programu zajęć, opisania i zdefiniowania grupy odbiorców zadania, w tym określenia ich minimalnej liczby oraz określenia sposobu ich pozyskania, zapewnienia kompleksowej obsługi organizacyjno-technicznej zadania, w tym zapewnienia bazy lokalowej do prowadzenia zajęć i uzyskania wszelkich wymaganych, niezbędnych do ich realizacji pozwoleń i zgód.

W przypadku ujęcia w kosztorysie zadania następujących wydatków takich jak:

- opłaty telekomunikacyjne (np. Internet, telefon),

- opłaty związane z transportem (np. paliwo),

 - opłaty związane z użytkowaniem lokali (np. czynsz, prąd, ogrzewanie, woda itp.),

- koszty bankowe (np. opłaty za przelewy, opłaty za prowadzenie rachunku itp.). W kosztorysie zadania może być uwzględniona tylko ta część wydatków, która jest związana wyłącznie z realizacją zadania. Sposób wyliczenia należy przedstawić w punkcie VI.3 oferty: „Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII”.

Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama