Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w...

Reklama
Otwarty konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców w 2023 r
Nabór od 23.11.2022 do 15.12.2022 23:59
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 60 tys. PLN
Cudzoziemcy, migranci
Urząd Miejski w Suwałkach, Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców w 2023 r..

Prowadzenie punktu informacyjnego dla cudzoziemców mieszkających w Suwałkach 60.000 

Zadanie pn. Prowadzenie punktu informacyjnego dla cudzoziemców zamieszkałych w Suwałkach musi być realizowane w pomieszczeniu budynku przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach, które zostanie udostępnione na podstawie umowy użyczenia wraz z wyposażeniem. Miasto Suwałki pokryje koszty eksploatacyjne związane z realizacją zadania: centralnego ogrzewania, wody, ścieków, odpadów, energii elektrycznej, ubezpieczenia budynku, konserwacji budynku, remontów wewnątrz budynku, dostępu do internetu oraz zapłaci należne podatki od nieruchomości.

Realizacja zadania pn. Prowadzenie punktu informacyjnego dla cudzoziemców zamieszkałych w Suwałkach będzie polegała na:
a) prowadzeniu punktu od 2 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., przy czym punkt musi być czynny co najmniej trzy razy w tygodniu po 4 godziny; w dni robocze, kiedy punkt będzie nieczynny prowadzący jest zobowiązany udostępnić numer telefoniczny do kontaktu z cudzoziemcami; w okresach nasilenia epidemii i w porozumieniu każdorazowo z Miastem Suwałki dyżur może być sprawowany wyłącznie telefonicznie w takim samym wymiarze czasowym – harmonogram dyżurów należy zawrzeć w ofercie,
b) świadczeniu bezpłatnego wsparcia informacyjnego dla cudzoziemców zamieszkałych w Suwałkach w zakresie m.in.:
- informacji na temat praw przysługujących cudzoziemcom w Polsce;
- informacji co do rodzaju umów zawieranych przy podejmowaniu zatrudnienia;
- informacji na temat spraw zdrowotnych; 
- wsparcia w załatwianiu spraw urzędowych, np. jakie warunki należy spełnić i jakie dokumenty posiadać, aby otrzymać PESEL;
- informacji nt. dostępu do pomocy społecznej oraz świadczeń oferowanych przez Miasto Suwałki.
Prowadzący punkt może w miarę potrzeby korzystać z usług prawnika, czy psychologa na rzecz potrzebujących cudzoziemców. 
Obsługa w punkcie powinna się odbywać minimum w językach: polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama