Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Organizacja żoliborskich eliminacji do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży

Reklama
Nabór od 23.11.2022 do 15.12.2022 16:00
Dzielnica Żoliborz
Łączny budżet 94 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Żoliborz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja żoliborskich eliminacji do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.

Opis zadania:

Przedmiotem zadania jest organizacja zawodów sportowych w ramach żoliborskich eliminacji do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej.

Ogólne warunki realizacji zadania publicznego - organizacja zawodów zgodnie z harmonogramem i regulaminem Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.

Cześć A

Organizacja żoliborskich eliminacji do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży (WOM) w biegach przełajowych dla żoliborskich szkół w 3 kategoriach wiekowych: dzieci, młodzież i licealiada oddzielnie dla dziewcząt i chłopców (łącznie 3 zawody).

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania (część A) będzie można przeznaczyć na:

 1. wypożyczenie sprzętu do elektronicznego pomiaru czasu,
 2. obsługę sędziowską,
 3. obsługę medyczną (ratownik medyczny),
 4. zakup medali dla zwycięzców (I, II i III miejsce) we wszystkich kategoriach,
 5. obsługę techniczną,
 6. wydruk numerów startowych,
 7. koszty związane z zapewnieniem dostępności zadania publicznego.

 

Środki finansowe, które będą traktowane jako koszty niekwalifikowane do sfinansowania/dofinansowania w ramach realizacji zadania publicznego:

koszty administracyjne (koszty mediów, czynsze itp.).

Część B

Organizacja żoliborskich eliminacji do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży dla żoliborskich szkół w 3 kategoriach wiekowych: dzieci, młodzież i licealiada oddzielnie dla dziewcząt i chłopców (łącznie 53 zawody).

Zawody w kategorii dzieci w następujących dyscyplinach (21 zawodów):

1)piłka nożna [organizacja – 2 x 6 drużyn, medale – 60 (6 x 10 szt.), puchary – 6],

2)piłka ręczna [organizacja – 2 x 6 drużyn, medale – 84 (6 x 14 szt.), puchary – 6],

3)unihokej [organizacja – 2 x 6 drużyn, wynajem band, medale – 72 (6 x 12 szt.), puchary – 6],

4)tenis stołowy [organizacja – 2 x 6 drużyn, medale – 18 (6 x 3 szt.), statuetki – 18 (6 x 3 szt.)],

5)koszykówka [organizacja – 2 x 6 drużyn, medale – 72 (6 x 12 szt.), puchary – 6],

6)piłka siatkowa [organizacja – 2 x 6 drużyn, medale – 60 (6 x 10 szt.), puchary – 6],

7)4-bój lekkoatletyczny [organizacja – 2 x 6 drużyn, medale – 36 (6 x 6 szt.), puchary – 6],

8)szachy [organizacja – 6 drużyn mieszanych, medale – 12 (3 x 4 szt.), statuetki – 12 (3 x 4 szt.)],

9)badminton [organizacja – 2 x 6 drużyn, medale – 18 (6 x 3 szt.), statuetki – 18 (6 x 3 szt.)],

10)pływanie [organizacja: 16 + 2 serie i 2 x 6 drużyn, medale – 48 (16 x 3 szt.), puchary – 6],

11)dwa ognie usportowione [organizacja – 2 x 5 drużyn, medale – 120 (10 x 12 szt.), puchary – 6].

Zawody w kategorii młodzież w następujących dyscyplinach (20 zawodów):

1)piłka nożna [organizacja – 2 x 6 drużyn, medale – 60 (6 x 10 szt.), puchary – 6],

2)piłka ręczna [organizacja – 2 x 6 drużyn, medale – 84 (6 x 14 szt.), puchary – 6],

3)unihokej [organizacja – 2 x 6 drużyn, wynajem band, medale – 72 (6 x 12 szt.), puchary – 6],

4)tenis stołowy [organizacja – 2 x 6 drużyn, medale – 18 (6 x 3 szt.), statuetki – 18 (6 x 3 szt.)],

5)koszykówka [organizacja – 2 x 6 drużyn, medale – 72 (6 x 12 szt.), puchary – 6],

6)piłka siatkowa [organizacja – 2 x 6 drużyn, medale – 72 (6 x 12 szt.), puchary – 6],

7)lekkoatletyka [organizacja – 2 x 6 drużyn, medale – 93 (dziewczyny 7 x 3 szt., chłopcy 8 x 3 szt., sztafety 4 x 12 szt.), puchary – 6],

8)ringo [organizacja – 6 drużyn mieszanych, medale – 18 (3 x 6 szt.), puchary – 3],

9)szachy [organizacja – 6 drużyn mieszanych, medale – 12 (3 x 4 szt.), statuetki – 12 (3 x 4 szt.],

10) badminton [organizacja – 2 x 6 drużyn, medale – 18 (6 x 3 szt.), statuetki – 18 (6 x 3 szt.)],

11) pływanie [organizacja – 6 + 2 serie i 2 x 6 drużyn, medale – 18 (6 x 3 szt.), puchary – 6],

Zawody w kategorii licealiada w następujących dyscyplinach (12 zawodów):

 1. piłka nożna [organizacja – dziewczyny 5 drużyn oraz chłopcy 8 drużyn, medale – 60 (6 x 10 szt.), puchary – 6],
 2. koszykówka [organizacja – dziewczyny 5 drużyn oraz chłopcy 8 drużyn, medale – 72 (6 x 12 szt.), puchary – 6],
 3. piłka siatkowa [organizacja – dziewczyny 5 drużyn oraz chłopcy 8 drużyn, medale – 72 (6 x 12 szt.), puchary – 6],
 4. badminton [organizacja – dziewczyny 5 drużyn oraz chłopcy 8 drużyn, medale – 18 (6 x 3 szt.), statuetki – 18 (6 x 3 szt.)],
 5. piłka ręczna [organizacja – dziewczyny 5 drużyn oraz chłopcy 8 drużyn, medale – 84 (6 x 14 szt.), puchary – 6],
 6. tenis stołowy [organizacja – dziewczyny 5 drużyn oraz chłopcy 8 drużyn, medale – 18 (6 x 3 szt.), statuetki – 18 (6 x 3 szt.)].

Środki finansowe przyznane na realizację zadania (część B) będzie można przeznaczyć na:

 1. obsługę sędziowską,
 2. obsługę techniczną,
 3. obsługę medyczną (ratownik medyczny),
 4. zakup medali i pucharów dla zwycięzców (I, II, III miejsce),
 5. zakup statuetek dla zwycięzców (I, II, IIII miejsce) w dyscyplinach tenis stołowy, badminton i szachy,
 6. wynajem lub zakup drobnego sprzętu sportowego,
 7. wynajem band do unihokeja,
 8. wypożyczenie sprzętu do pomiaru czasu,
 9. materiały biurowe,
 10. koszty związane z zapewnieniem dostępności zadania publicznego.

Środki finansowe, które będą traktowane jako koszty niekwalifikowane do sfinansowania/dofinansowania w ramach realizacji zadania publicznego:

koszty administracyjne (koszty mediów, czynsze itp.).

Ocena ofert

Przy ocenie ofert zarówno części A i części B brane będą pod uwagę:

 1. doświadczenie w organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej,
 2. zgodność odbiorców zadania z wymogami zawartymi w ogłoszeniu konkursowym
 3. sposoby zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 4. kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania publicznego,
 5. zgodność oferty z rodzajem zadania publicznego wskazanym w ogłoszeniu konkursowym,
 6. prowadzenie działalności zgodnej z rodzajem zadania wskazanym w ogłoszeniu konkursowym,
 7. dysponowanie odpowiednim sprzętem i zasobami do realizacji zadania publicznego, prawidłowa kwalifikacja kosztów do poszczególnych kategorii kosztów,
 8. szczegółowy opis pozycji kosztorysu,
 9. wkład rzeczowy, w szczególności dysponowanie odpowiednimi zasobami materialnymi adekwatnymi do realizacji zadania publicznego,
 10. wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków
 11. spełnienie obowiązku ubezpieczenia imprez (posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej organizatora), o czym oferent powinien poinformować w części VI oferty – Inne informacje – Inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie ofert.

Nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od obiorców zadania publicznego.

W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych, w umowie o wsparcie bądź powierzenie realizacji zadania publicznego, Zleceniobiorca zobowiązany będzie do wyeliminowania niektórych produktów z tworzyw sztucznych (pełna informacja w § 3 ust. 7 ogłoszenia konkursowego).

Akceptacja sprawozdania i rozliczenia dotacji polegać będzie na weryfikacji przez Zleceniobiorcę (Miasto Stołeczne Warszawa) założonych w ofercie rezultatów i działań Zleceniobiorcy (oferenta).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama