Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Konkurs ofert: Odzyskiwanie historii - Centrum Edukacji i Kultury Żydowskiej

Reklama
Nabór od 21.11.2022 do 13.12.2022 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 600 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Mniejszości narodowe
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Odzyskiwanie historii - Centrum Edukacji i Kultury Żydowskiej.

Forma: wsparcie.

Celem zadania jest:

1. Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej Wrocławia.
2. Przeciwdziałanie zjawiskom ksenofobii i antysemityzmu.
3. Dbałość o europejskie dziedzictwo materialne i niematerialne Żydów.
4. Popularyzowanie kultury i tradycji żydowskiej.
5. Odzyskiwanie wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego i europejska promocja zadania.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO

Zorganizowanie dwóch wystaw z cyfryzacją wystaw i archiwów wystaw poświęconych popularyzowaniu kultury i tradycji żydowskiej oraz przeciwdziałaniu zjawiskom ksenofobii i antysemityzmu oraz zorganizowanie koncertów promujących wystawę z udziałem wrocławskich i europejskich artystów.

Opis zadania powinien znaleźć się w części III.3 oferty „Syntetyczny opis zadania”.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR. Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ulica Gabrieli Zapolskiej 4, pokój 120. 

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu, prosimy o kontakt z sekretariatem Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem (71) 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama