Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

„Telefon Zaufania” jako forma wsparcia psychologicznego osób doświadczających przemocy domowej oraz znajdujących się w sytuacji...

Reklama
„Telefon Zaufania” jako forma wsparcia psychologicznego osób doświadczających przemocy domowej oraz znajdujących się w sytuacji kryzysowej
Nabór od 21.11.2022 do 13.12.2022 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 70 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy, Rodziny, Dzieci, Kobiety
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Telefon Zaufania” jako forma wsparcia psychologicznego osób doświadczających przemocy domowej oraz znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

Forma: wsparcie.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie polega na:
1. uruchomieniu i prowadzeniu „telefonu zaufania” dla mieszkańców Wrocławia doświadczających przemocy domowej i znajdujących się w sytuacji kryzysowej;
2. zapewnieniu telefonicznych konsultacji psychologicznych przez minimum 8 godzin dziennie w święta i dni wolne od pracy, w szczególności:
a) udzielaniu wsparcia psychologicznego i rozmowy motywującej do podjęcia działań terapeutycznych;
b) udzieleniu informacji o miejscach i formach pomocy specjalistycznej osobom doświadczającym przemocy oraz znajdującym się w sytuacji kryzysowej;
c) zapewnieniu rozmówcom poczucia wsparcia psychicznego, zainteresowania i pomocy w rozwiązaniu problemu;
d) edukacji społeczeństwa w zakresie zaburzeń psychicznych, uzależnień, przemocy oraz zmiany stereotypów myślowych.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR. Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ulica Gabrieli Zapolskiej 4, pokój 120. 

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu, prosimy o kontakt z sekretariatem Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem (71) 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama